Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao tinh thần chuyên nghiệp của khối Cơ quan ĐHQGHN
Sáng 15/8/2013, Cơ quan ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, nguyên Giám đốc ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận, các nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN Vũ Minh Giang, Phạm Quang Hưng, nguyên Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN Trần Kim Đỉnh cùng 110 công chức, viên chức khối Cơ quan ĐHQGHN.
Đánh giá những kết quả đạt được, ông Đinh Văn Toàn - Chánh Văn phòng ĐHQGHN cho biết: năm học 2012 - 2013, khối Cơ quan ĐHQGHN đã khẳng định được vai trò tham mưu chiến lược của một cơ quan đầu não của ĐHQGHN; tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trong công tác rà soát hoàn thiện và xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng phát triển chung của ĐHQGHN; tham mưu hoàn thiện kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015; dự thảo Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030; hoàn thành quy hoạch về hoạt động KH&CN giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến 2020. Tham mưu cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên mọi mặt công tác. Trong công tác đào tạo giải quyết dứt điểm vướng mắc về đào tạo sau đại học, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đào tạo, tuyển sinh năm học; chuyển đổi 339 chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. NCKH cũng đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế và hướng đến các sản phẩm KH&CN có tính ứng dụng cao, phục vụ cộng đồng; kiện toàn nhân sự khối Cơ quan ĐHQGHN, xây dựng Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; hoàn thành việc xây dựng dự thảo Nghị định về ĐHQG và Quy chế Tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở GDĐH thành viên. Điều chỉnh, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất ở các quận nội thành Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả khai thác CSVC phục vụ tốt nhất cho mọi hoạt động của ĐHQGHN cũng như của các đơn vị thành viên.
Có thể khẳng định rằng, năm học 2012-2013, khối Cơ quan ĐHQGHN đã có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ rệt trên mọi mặt. Điều kiện làm việc và cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn; công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn ĐHQGHN của Văn phòng, các Ban chức năng, Văn phòng Đảng – đoàn thể đã có bước cải thiện, chuyên nghiệp hóa, đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời ở các lĩnh vực công tác; qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện thành công kế hoạch nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN.
Cũng trong năm học này, khối Cơ quan ĐHQGHN đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm cao đối với ĐHQGHN, cộng đồng và thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo ĐHQGHN. Đặc biệt, đứng trước khối lượng công việc to lớn, công chức, viên chức khối Cơ quan đã phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết tốt, đồng lòng, tương trợ, hợp tác tốt giữa các vị trí công tác, giữa các bộ phận và các đơn vị trong ĐHQGHN để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Giám đốc giao và thực hiện thắng lợi KHNV năm học.
Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Mai Trọng Nhuận - nguyên Giám đốc ĐHQGHN với tư cách là người tiền nhiệm đã có công đặt nền tảng cho sự phát triển của ĐHQGHN ngày hôm nay. Trên cơ sở ấy, năm học vừa qua, ĐHQGHN đã có những thành tích quan trọng, những kết quả đột phá, trong đó có sự đóng góp của khối Cơ quan ĐHQGHN. Năm nay có một sự kiện quan trọng là kỉ niệm 20 năm thành lập ĐHQGHN, là mốc thời gian quan trọng để chúng ta nhìn lại một chặng đường phát triển vừa qua, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cũng như định hướng phát triển cho chặng đường tiếp theo.
Nhận xét về hoạt động của khối cơ quan ĐHQGHN năm học vừa qua, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cho rằng hạn chế cần phải khắc phục đó là tình chuyên nghiệp trong hoạt động của các phòng ban. Do đặc thù là cơ quan tham mưu cho Ban Giám đốc ĐHQGHN vừa phải làm việc thường xuyên với các bộ, ngành của chính phủ thể hiện bộ mặt của ĐHQGHN, vừa là đầu mối làm việc trực tiếp, tạo sự liên thông với các đơn vị trong ĐHQGHN nên khối Cơ quan đứng trước những thách thức và yêu cầu quá lớn. Đó là thách thức phải làm việc một cách chuyên nghiệp, thể hiện tầm trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao. Tính chuyên nghiệp phải thể hiện ở sự "tròn vai" từ lãnh đạo đến chuyên viên cần phải thực hiện đúng và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng. Không chỉ hiểu rõ nhiệm vụ của mình các chuyên viên, lãnh đạo các phòng ban cần liên tục cập nhật thông tin, nắm rõ tình hình xã hội trong phạm vị liên quan đến các hoạt động của mình để có những tham mưu và xử lí công việc tốt nhất.
Giám đốc cũng đánh giá cao việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHQGHN. Từ đó cho thấy những cố gắng của ĐHQGHN trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đã từng bước quan tâm đến những đóng góp của người lao động, tạo sự công bằng trong đánh giá, đãi ngộ, kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác.
Tiếp tục tinh thần đổi mới, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đề nghị năm học 2013 - 2014 khối Cơ quan cần tập trung vào một số nội dung quan trng sau:
Thứ nhất, cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của khối tham mưu, trên tinh thần làm việc phải nắm rõ công việc và quy chế đề ra
Thứ hai, cần phải thực hiện tt văn hoá công sở, thể hiện ở quan hệ ứng xử, trên - dưới, trong -ngoài, thể hiện bằng sự quan tâm và trách nhiện của mình đối với công việc chung. Bên cạnh đó, Khối cơ quan cn cố gắng tinh gọn, ngăn nắp, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc.
Thứ ba, cần quan tâm, điều chỉnh chế độ đãi ngộ cho công chức, viên chức theo hướng đãi ngộ đúng với đóng góp của cán bộ, tránh hiện tượng cào bằng. Đãi ngộ công bằng và xứng đáng là điều kiện quan trng để thúc đẩy hiệu suất làm việc và sự gắn bó với đơn vị của người lao động.
Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã trao Bằng khen của Công đoàn GDVN cho đồng chí Đoàn Thị Thái - Ban Thanh tra và Pháp chế đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2012 - 2013; Giám đốc cũng trao Bằng khen của ĐHQGHN cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Cơ quan ĐHQGHN đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   |