Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tổng kết công tác học sinh sinh viên ĐHQGHN năm học 2012-2013
Ngày 26/9/2013, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác học sinh sinh viên năm học 2012-2013 và tập huấn nghiệp vụ năm học 2013-2014.

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo các ban chức năng, đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên viên các phòng, bộ phận làm công tác học sinh sinh viên (HSSV) tại các đơn vị đào tạo và phục vụ đào tạo của ĐHQGHN.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014. Trong năm học vừa qua, ĐHQGHN đã ban hành kịp thời, đúng hạn các văn bản chỉ đạo, quản lý về công tác HSSV, hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành, các phong trào hướng tới kỷ niệm 20 năm   ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN. Các đơn vị trong ĐHQGHN đã đảm bảo thực hiện 100% chế độ chính sách cho HSSV theo các quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN; triển khai có hiệu quả “Tuần sinh hoạt công dân đầu năm” hưởng ứng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của Thủ đô và ĐHQGHN; quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức cộng đồng cho HSSV; tổ chức các hoạt động triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác quản lý HSSV được thực hiện tốt, hỗ trợ tích cực cho công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, hoạt động trao đổi, giao lưu với sinh viên quốc tế được tăng cường.  Công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và hỗ trợ nâng cao khả năng kiếm việc làm cho sinh viên thông qua các kênh như tư vấn trực tiếp trên Đài truyền hình; Đài tiếng nói Việt Nam; tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh; phối hợp với các doanh nghiệp như Samsung, Toshiba, Lotte, UNIQLO… tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo về tuyển dụng cho sinh viên.
Trong năm học 2013-2014, ĐHQGHN tiếp tục đổi mới công tác HSSV và quản lý sinh viên theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hiệu quả. Báo cáo cũng nêu rõ, trong năm học tới, ĐHQGHN sẽ thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả  công tác hỗ trợ sinh viên; tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên; gắn việc đào tạo với nhu cầu của xã hội; tăng cường cơ hội giao lưu giữa sinh viên và các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là các công ty, doanh nghiệp lớn có uy tín trong và ngoài nước; khai thác và mở rộng   nguồn học bổng ngoài ngân sách để hỗ trợ sinh viên; tăng cường việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia làm công tác sinh viên các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác HSSV trong giai đoạn đào tạo theo phương thức tín chỉ…
Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị đào tạo và phục vụ đào tạo đã trình bày một số tham luận và đóng góp ý kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác HSSV. Những tham luận tại hội nghị đã đề cập đến những vấn đề quan trọng và cấp thiết: “Nâng cao chất lượng quản lý sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ” (Trường ĐH KHXH&NV), “Cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu trên cổng thông tin người học của ĐHQGHN” (Trường ĐH Ngoại ngữ), “Phối hợp giữa công tác đào tạo với công tác HSSV hướng tới chuẩn đầu ra” (Ban Đào tạo, ĐHQGHN), “Xây dựng, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của đơn vị đào tạo với cộng đồng” (Trường ĐH KHTN).
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong công tác HSSV của toàn ĐHQGHN thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, Phó Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo công tác HSSV cần có sự đổi mới, thay đổi một cách có hệ thống và toàn diện, cụ thể: điều chỉnh trong nhận thức về yêu cầu, mục tiêu và tính chất của công tác HSSV, phải coi đây là công việc quan trọng; hai là điều chỉnh theo định hướng hỗ trợ sinh viên, quản lý gắn với hỗ trợ sinh viên; ba là thực hiện tin học hóa và hiện đại hóa phần mềm quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý và hỗ trợ sinh viên.
Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác HSSV của ĐHQGHN năm học 2012-2013.
 Một số hình ảnh:

     

 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   |