Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị công tác Thanh tra
Sáng 27/9/2013, ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm học 2012 – 2013 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2013 – 2014.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Tham  gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị và cán bộ làm công tác thanh tra trong toàn ĐHQGHN.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức đã nêu rõ các thuận lợi và khó khăn trong công tác thanh tra của ĐHQGHN, đồng thời ghi nhận những kết quả mà tập thể đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong ĐHQGHN đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Công tác thanh tra, kiểm tra đãcó những đổi mới cả về phương thức, nội dung với cách tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, trong đó nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát của Văn phòng, các ban chức năng, nhiệm vụ tự kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được hình thành rõ nét hơn.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức cho rằng, việc xây dựng hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra ngày càng được nâng cao.  

Công tác thanh tra, kiểm tra đã bám sát chức năng, nhiệm vụ kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ĐHQGHN và các đơn vị. Các kết quả đạt được của công tác thanh tra, kiểm tra đã được định lượng cụ thể theo các chỉ tiêu, các chỉ số được xác định trong kế hoạch công tác của ĐHQGHN nói chung, của từng đơn vị nói riêng.

Đông chí Nguyễn Hữu Đức đồng thời chỉ ra một số nội dung công tác mà các đơn vị cần khắc phục nhằm nâng cao chất lượng của công tác thanh tra vì sự phát triển bền vững của ĐHQGHN.

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu mạng lưới tổ chức thanh tra và cán bộ làm công tác thanh tra ở ĐHQGHN cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác trong việc duy trì kỉ cương, lề lối làm việc của các đơn vị, xây dựng nền tảng văn hoá vững chắc, phát triển ĐHQGHN. Trên nền tảng đó, ĐHQGHN sẽ tăng thêm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, làm gia tăng uy tín và thương hiệu của các đơn vị cũng như của ĐHQGHN. Bộ phận làm công tác thanh tra cần quan tâm đến việc giám sát các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển đơn vị và của ĐHQGHN. Cán bộ làm công tác thanh tra phải tham gia trực tiếp vào công tác quản trị đại học, góp phần xác lập vững chắc văn hoá để phát triển của ĐHQGHN. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức đồng thời lưu ý, các đơn vị cần quan tâm gắn kết công tác thanh tra với công tác pháp chế, quan tâm đến chế độ cho cán bộ làm công tác này.

Trong khuôn khổ của hội nghị tổng kết, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức và Trưởng ban Thanh tra Lê Danh Tốn đã trao thưởng cho đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra thời gian qua.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   |