Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQGHN
Sáng 28/10/2013, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, đơn vị đầu mối điều phối công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của ĐHQGHN.

Tham dự buổi làm việc có Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức  của Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục.
Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN đã trình bày báo cáo tóm tắt các nhiệm vụ trọng tâm và những kiến nghị của Viện. Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục, ĐHQGHN với sứ mạng là tổ chức nghiên cứu hàng đầu của cả nước thực hiện các nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản trị đại học, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian qua, Viện  là đơn vị đi đầu trong cả nước về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đã   phát triển được một hệ thống ĐBCL với cơ cấu tổ chức quy củ, hoạt động hiệu quả cùng hệ thống văn bản quản lý điều hành khá hoàn thiện và đội ngũ cán bộ chuyên sâu về công tác ĐBCL; triển khai tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia và quốc tế; tiên phong trong việc xây dựng văn hóa chất lượng, trong hoạt động đánh giá phản hồi; và từng bước nâng cao thứ hạng trong các bảng xếp hạng đại học thế giới.
Trong thời gian tới, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: ổn định cấu trúc, định hình rõ chức năng trong quá trình thành lập Trung tâm Kiếm định Chất lượng Giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu để tham mưu về các lĩnh vực liên quan; xây dựng hoàn chỉnh đề án đổi mới tuyển sinh; tổ chức tốt các hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình và cấp đơn vị của ĐHQGHN, đồng thời đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo hiện có; chuẩn bị các điều kiện cho Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục đi vào hoạt động. Ngoài ra, Viện trưởng cũng kiến nghị ĐHQGHN có chỉ đạo mạnh mẽ về công tác đảm bảo chất lượng cũng như hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực để Viện thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ tham mưa và điều phối công tác ĐBCL hiệu quả hơn nữa.  
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ nhận định, trong thời gian qua, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục  đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực ĐBCL, uy tín và ảnh hưởng của ĐHQGHN trong lĩnh vực ĐBCL và kiểm định chất lượng ngày càng được nâng cao.  
Giám đốc cũng biểu dương, đánh giá cao tinh thần làm việc tận tâm của cán bộ Viện. Tuy nhiên, Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, ngoài việc phát huy những thành tích đã đạt được, Viện ĐBCL cần làm tốt một số công việc như:  Nắm rõ chức năng tham mưu về công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN;  ưu tiên hoàn chỉnh đề án đổi mới tuyển sinh; phối hợp đánh giá về các điều kiện ĐBCL các chương trình đào tạo; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, Quy chế về Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm định Chất lượng, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để Trung tâm này hoạt động.
Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các ban chức năng ĐHQGHN cũng đã đóng góp ý kiến, thảo luận những đề xuất nhằm góp phần đẩy mạnh tính hiệu quả trong hoạt động của Viện.
 

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   |