Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giao ban ĐHQGHN quý I/2014
Ngày 3/1/2014, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì Phiên họp giao ban ĐHQGHN quý I/2014. Tham dự hội nghị giao ban có các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Kim Sơn; Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng ĐHQGHN; Lãnh đạo khối Văn phòng Đảng - Đoàn thể và Công đoàn ĐHQGHN; thủ trưởng các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng ĐHQGHN Đinh Văn Toàn đã trình bày tóm tắt báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/2013 và kế hoạch trọng tâm công tác quý I/2014. Quý IV/2013, các Ban chức năng cùng với các đơn vị trong toàn ĐHQGHN đã tích cực triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: triển khai quy hoạch ngành, chuyên ngành trong toàn ĐHQGHN; xây dựng đề án Đổi mới tuyển sinh; hoàn thành các công việc sau tuyển sinh đại học chính quy 2013 và công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013; tiếp tục triển khai đề án Vị trí việc làm; triển khai theo kế hoạch đề án Điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN; thẩm định các kế hoạch KHCN 2014; tích cực tham gia Chương trình Tây Bắc… Đặc biệt 3 tháng vừa qua, các đơn vị trong ĐHQGHN đã tích cực tham gia và phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Chính phủ Ban hành Nghị định về ĐHQGHN, nổi bật là Triển lãm - Hội nghị thương mại hóa sản phẩm KHCN, khai trương Phòng Trưng bày về ĐHQGHN và Lễ mittinh kỉ niệm.
Trong quý IV/2013, nhiều văn bản quan trọng của Chính phủ có tác động mạnh mẽ tới hoạt động của ĐHQGHN cũng được ban hành. Cụ thể: Đề án Quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/10/2013) và Nghị định mới về ĐHQG (Thủ tướng Chính phủ kỳ ban hành ngày 17/11/2013). Bên cạnh đó, ĐQHGHN cũng đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan hoàn thiện và trình Chính phủ sớm ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của ĐHQG. Chánh Văn phòng ĐHQGHN cũng đã trình bày những công việc trọng tâm cần hoàn thành trong quý I/2014 đối với các mảng công tác như đào tạo, KHCN, tổ chức cán bộ, hợp tác phát triển, kế hoạch tài chính, chính trị & CTHSSV, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng giáo dục, thanh tra pháp chế. Các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị với ĐHQGHN cũng được đưa ra thảo luận tại phiên họp.
Cũng tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN Nguyễn Viết Lộc đã báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính ở ĐHQGHN; Trưởng Ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức báo cáo công tác chuẩn bị tuyển sinh năm 2014; Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Vũ Văn Tích báo cáo các nhiệm vụ KHCN trọng tâm năm 2014 của ĐHQGHN.
Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, mục đích của phiên họp giao ban nhằm trước hết đánh giá tình hình thực hiện những nhiệm vụ đặt ra của phiên họp giao ban trước thông qua cách tiếp cận các vấn đề cụ thể, trọng tâm và có sự phối hợp thông tin giữa các đơn vị. Trong quý I/2014, vấn đề cải cách hành chính mà cụ thể là việc áp dụng Phần mềm của hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNU e-office) cần được thực hiện quyết liệt. làm công cụ hữu hiệu để tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả quản lý điều hành ở ĐHQGHN, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong quý đầu của năm 2014, ĐHQGHN sẽ điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược khung phát triển trong đó phản ánh được mục tiêu tiếp cận hội nhập quốc tế đồng thời phản ánh được năng lực thực sự, tính khả thi cao khi thực hiện để các đơn vị triển khai.
Về các hoạt động cụ thể trong Quý I/2014, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo: Về kế hoạch tài chính, cần căn cứ kế hoạch nhiệm vụ và tình hình tài chính để hoàn thành việc phân bổ dự toán ngân sách trước ngày 15/01/2014. Về đào tạo, thực hiện quy hoạch ngành và chuyên ngành, trong đó chú trọng đến tính khả thi và thiết thực để triển khai; đổi mới tuyển sinh sẽ được thống nhất và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cụ thể bằng văn bản tới các đơn vị theo hướng ĐHQGHN định hướng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các đơn vị. Về KHCN: Trong số các nhiệm vụ KHCN trọng tâm 2014, cần ưu tiên hai nhiệm vụ đó là từng đơn vị cần rà soát tiềm lực khoa học công nghệ của mình (về con người, máy móc, thiết bị, đối tác v.v.) để đầu tư triển khai có trọng điểm và phục vụ phát triển ĐHQGHN theo định hướng nghiên cứu; triển khai thực hiện và quản lý hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chương trình Tây Bắc. Về công tác tổ chức cán bộ, cần tập trung thực hiện đề án Vị trí việc làm, qua đó đề ra những giải pháp và bố trí nhân sự sát thực tế và hợp lý. Công tác Thanh tra và pháp chế trong thời gian tới cần được đặc biệt chú trọng, theo đó trong Quý I tập trung rà soát các văn bản quản lý đã có ở ĐHQGHN và các đơn vị, giám sát việc ban hành cho phù hợp quy chế và nghị định mới về ĐHQG; các Ban và đơn vị phối hợp rà soát, kiểm tra việc thực hiện kỉ cương trong quản lý, tổ chức đào tạo và đánh giá hiệu quả của các dự án, nhiệm vụ KHCN.
 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   |