Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị nhìn lại sau 50 năm
Sáng 23/02/2006, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận Chính trị đã tổ chức hội thảo khoa học đánh giá về “Công tác giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 1956 - 2006”. Có 17 bản tham luận của 17 tác giả đã được trình bày tại hội thảo.

Báo cáo đề dẫn của TS. Đinh Xuân Lý cũng như các bản tham luận khác đã nêu lên một cái nhìn tổng quát về thực trạng đội ngũ, cũng như công tác dạy và học các môn lý luận chính trị ở ĐHQGHN qua các thời kỳ phát triển từ năm 1956 – 2005 đồng thời nêu bật 5 đóng góp chủ yếu của công tác này, bao gồm: xác lập thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho sinh viên; góp phần nâng cao tình cảm, ý chí và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước; tuyên truyền giáo dục về đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; góp phần phát triển nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa trong sinh viên; bồi dưỡng và nâng cao năng lực tư duy khái quát, góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn học khác (nhất là các môn khoa học xã hội).

Nhìn chung, trong 50 năm qua, dưới sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đại học Tổng hợp Hà Nội sau năm 1995 là Đại học Quốc gia Hà Nội, công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết để không những góp phần to lớn vào sự nghiệp đào tạo những thế hệ cán bộ chính trị "vừa hồng, vừa chuyên" cho đất nước, mà còn đóng góp có hiệu quả cho việc đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên 5 môn lý luận chính trị trong 284 trường đại học, cao đẳng cả nước…


 Minh Trường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :