Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU – CEA: Phiên họp thứ nhất Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục
Sáng 11/4/2014, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN đã họp phiên đầu tiên, nhằm thảo luận phương án kiện toàn nhân sự cho các tiểu ban của Hội đồng, đồng thời thảo luận các nội dung, kế hoạch, hướng hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới.

 

Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - ĐHQGHN Nguyễn Quý Thanh chủ trì phiên họp.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tới dự và phát biểu chào mừng. Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT, ngày 5/9/2014, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện thành lập này được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi bật của ĐHQGHN năm 2013. Với trách nhiệm xã hội của mình, ĐHQGHN đặc biệt quan tâm đến sự ra đời và phát triển của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN... Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, một trong những hoạt động quan trọng của Trung tâm chính là việc thành lập và chính thức hoạt động của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, lãnh đạo ĐHQGHN không tham gia làm thành viên Hội đồng, nhằm đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của Trung tâm, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục ngoài ĐHQGHN. Tuy nhiên, ĐHQGHN tạo điều kiện để Trung tâm và Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Công việc này thể hiện trách nhiệm của ĐHQGHN đối với xã hội và ngành giáo dục. Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đồng thời bày tỏ cảm ơn sự nhiệt tình và ủng hộ của các thành viên Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Nguyễn Quý Thanh cho biết, Trung tâm là tổ chức thực hiện các dịch vụ công về kiểm định chất lượng giáo dục, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế. Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN có 17 thành viên. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, đề nghị Giám đốc Trung tâm công nhận hoặc không công nhận các cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng: Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số để quyết định những vấn đề thuộc chức năng của Hội đồng. Các quyết nghị của Hội đồng về kết quả KĐCLGD chỉ có giá trị khi được ít nhất 2/3 số thành viên được quyền bỏ phiếu của Hội đồng nhất trí thông qua.

Trong khuôn khổ của phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận nhiều nội dung hoạt động cụ thể của Hội đồng trong thời gian tới.

 


 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   |