Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ĐHQGHN
Ngày 13/8/2014, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì Hội nghị triển khai đề án “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN giai đoạn 2014 - 2020”.

Đề án “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN giai đoạn 2014 - 2020” do Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực – ĐHQGHN là đơn vị chủ trì với sự phối hợp của Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục – ĐHQGHN với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ĐHQGHN giai đoạn 2014 – 2020, góp phần đảm bảo quyền lợi của người học, từ đó có định hướng chiến lược đào tạo phù hợp, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của ĐHQGHN.
Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD Sái Công Hồng đã trình bày dự thảo Đề án “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN giai đoạn 2014 - 2020”. Theo đó, đề án sẽ thực hiện thu thập, điều tra, khảo sát, đánh giá thông tin phản hồi từ các sinh viên, học viên đã tốt nghiệp và đang theo học tại ĐHQGHN về nội dung, chất lượng chương trình đào tạo của 10 ngành được chọn; thu thập, khảo sát, đánh giá thông tin phản hồi từ các nhà tuyển dụng về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên, thông qua đó đề xuất điều chỉnh 10 chương trình đào tạo này nhằm hỗ trợ khả năng có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp ở mức tối đa, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, phục vụ công tác đào tạo theo địa chỉ (“đặt hàng” của nhà tuyển dụng).
Bên cạnh đó, trên cơ sở phát triển cơ sở dữ liệu sinh viên, học viên, NCS đã tốt nghiệp và đang theo học của các ngành đào tạo được chọn để xác định rõ và tiếp cận những đối tượng cựu học viên có khả năng đóng góp cho việc nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ĐHQGHN, giúp cho các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN kết nối mạng lưới nhà tuyển dụng.
Đề án là công cụ giúp dự báo nhu cầu thị trường lao động cho 10 ngành đào tạo được chọn của ĐHQGHN đến năm 2020 để hỗ trợ công tác quản lý hoạt động đào tạo tại ĐHQGHN cũng như xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành này trong những năm tới.
Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các bộ phận quản lý sinh viên của các đơn vị đã có những góp ý thiết thực cho đề án. Các ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề như: chia tỷ lệ đối tượng khảo sát phù hợp với các ngành nghề; cần có sự linh hoạt trong việc chọn đối tượng khảo sát trong từng ngành đào tạo; các hình thức lấy ý kiến; các phương pháp khảo sát tương ứng với các đối tượng… Đồng thời, đại diện các đơn vị đã chỉ ra những khó khăn và đề xuất các giải pháp khắc phục trong quá trình điều tra, khảo sát.
Kết luận hội nghị, PGĐ Nguyễn Kim Sơn khẳng định, đề án là bước triển khai đầu tiên hướng tới công việc thường xuyên, bài bản trong việc hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi ra trường, đảm bảo mục tiêu sinh viên không chỉ có việc làm mà cần làm đúng ngành, đúng nghề được đào tạo. Phó Giám đốc cũng lưu ý Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Viện ĐBCLGD cần nhanh chóng hoàn thiện mẫu phiếu điều tra đảm bảo kỹ thuật đánh giá, điều tra xã hội học; kết hợp linh hoạt các hình thức điều tra, đảm bảo độ tin cậy trong dữ liệu điều tra; cân nhắc điều chỉnh lộ trình một số phần việc để tăng tính khả thi của đề án; các đơn vị cần phối hợp cùng thực hiện để đề án được triển khai một cách hiệu quả.
Theo lộ trình, đề án “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN giai đoạn 2014 - 2020” được phê duyệt tháng 6/2014 và hoàn thành vào tháng 2/2015.

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   |