Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-UEB: Tạo dựng được thương hiệu và bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu
Ngày 25/8/2014, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã đến dự Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2013-2014 của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn (Hiệu trưởng) và PGS.TS Hoàng Văn Hải (Chủ nhiệm Khoa QTKD - Trường ĐH Kinh tế) có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo
Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng, các ban chức năng ĐHQGHN cùng lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của Trường ĐH Kinh tế.
Vượt qua những khó khăn và thách thức, năm học 2013-2014, tập thể Trường ĐH Kinh tế đã kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển và hoàn thành nhiều kế hoạch đặt ra với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển theo chiều sâu, hướng tới đại học nghiên cứu”. Những thành tựu nổi bật như: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Trường ĐH Kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển; Hoàn thành mở mới mã ngành và chương trình đào tạo được ĐHQGHN phê duyệt và cho phép tuyển; hoàn thành đợt đánh giá ngoài đối với CTĐT cử nhân Quản trị Kinh doanh hệ đạt chuẩn quốc tế theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN); Hoạt động chuyển giao, tư vấn có nhiều khởi sắc; Số bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế gia tăng, đặc biệt là số bài báo được đăng trong các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu ISI và SCOPUS tăng mạnh; Thắng thầu thêm 3 đề tài cấp Nhà nước cùng Dự án quốc tế xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh do UNDP tài trợ và mở rộng hợp tác nghiên cứu với một số địa phương; Hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông được đẩy mạnh; Hoạt động văn hóa - văn nghệ góp phần tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hóa của Trường ĐH Kinh tế.
Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ biểu dương những thành tích và nỗ lực của Trường ĐH Kinh tế trong năm học vừa qua. Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, với những nguồn lực nội tại: đội ngũ cán bộ trẻ, trình độ cao cùng với điều kiện thuận lợi khi là một trong 07 trường ĐH thành viên của ĐHQGHN, Trường ĐH Kinh tế cần chú trọng việc từng bước xây dựng theo mô hình ĐH tự chủ để ngày càng thể hiện vai trò, vị trí của mình trong nền giáo dục đại học Việt Nam.
Giám đốc ĐHQGHN đề nghị trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường cần chú trọng yếu tố đảm bảo chất lượng cũng như tác động lan tỏa của chính các hoạt động này đến thực tế, đến xã hội. Việc mở các mã ngành mới phải căn cứ trên điều kiện hiện tại, nhu cầu của xã hội và qua đó thể hiện được vai trò sáng tạo, vị trí tiên phong của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Trong thời gian tới, Trường cần xây dựng những kế hoạch nhiệm vụ phù hợp với định hướng phát triển, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể trong đó đặc biệt chú trọng đến những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt những bước đột phá mới.
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nguyễn Hồng Sơn cho biết, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường ĐH Kinh tế tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đồng thời tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản quản lý để thay thế bằng những văn bản mới cho phù hợp, cập nhật với các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác đổi mới tuyển sinh sau đại học, nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, công tác bồi dưỡng nhận thức, phẩm chất và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên được chú trọng hơn và triển khai hiệu quả.
Về NCKH, Trường đã và đang tạo mọi điều kiện và tạo cơ chế thuận lợi để các cán bộ, giảng viên nghiên cứu cũng như có thể công bố được nghiên cứu của mình trên các tạp chí quốc tế.
Năm học 2013-2014, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN đã không ngừng nâng cao chất lượng về đào tạo, NCKH và các dịch vụ khác nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trường ĐH nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Vị thế và uy tín của Trường đang được củng cố và nâng cao, góp phần vào việc đưa ĐHQGHN hội nhập, phát triển, đạt trình độ quốc tế, thực hiện sứ mạng cao cả mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Các tập thể, cán bộ, giảng viên nhận giấy khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

 Minh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   |