Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đảm bảo tính hệ thống trong việc hiện đại hoá công tác hành chính
Ngày 26/9/2014, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm mục đích sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) ở ĐHQGHN giai đoạn 2013 - 2015.

Theo báo cáo do Chánh Văn phòng ĐHQGHN Nguyễn Viết Lộc trình bày, mặc dù còn nhiều khó khăn về tài chính, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của ĐHQGHN chưa đồng bộ nhưng một năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực như: đã triển khai hệ thống phần mềm dùng chung VNU eoffice  cho tất cả các đơn vị trong ĐHQGHN với hệ thống thiết bị đi kèm (máy tính, máy scan, thiết bị kết nối...); thiết kế được 9 hệ thống hành chính trực tuyến online và vận hành thử nghiệm thủ tục đăng ký đi nước ngoài. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đại học phiên bản 2.0 và bước đầu triển khai áp dụng cho đào tạo sau đại học. Cơ sở dữ liệu đơn vị, cán bộ, dữ liệu tích hợp của sinh viên được vận hành ổn định góp phần vào công tác thống kê, quản lý, xây dựng kế hoạch và chế độ chính  sách. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu về học thuật (thư tịch khoa học) phát triển tốt, đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng webometics đợt tháng 7/2014; Cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản pháp quy thường xuyên được cập nhật trên cổng thông tin điện tử và hệ thống phần mềm VNU eoffice. Bên cạnh đó, ĐHQGHN đã tổ chức nhiều lượt đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ và sinh viên. Một số dự án hiện đại hoá các hoạt động quản lý, đào tạo và nghiên cứu của ĐHQGHN cũng đang được triển khai như: dự án sách điện tử (e-book), các dự án về truyền thông đa phương tiện, phần mềm quản lý công sản...

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc cho kế hoạch thực hiện năm học tiếp theo 2014-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã đánh giá cao kết quả 1 năm thực hiện CCHC trong lĩnh vực hiện đại hoá công tác hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ĐHQGHN.

Giám đốc nhấn mạnh đến tính hệ thống trong các hoạt động công nghệ thông tin của ĐHQGHN phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Về kế hoạch của năm học 2014 - 2015, Giám đốc yêu cầu kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, phân công phân nhiệm một cách rõ ràng; rà soát để thiết kế nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết bị CNTT trong toàn ĐHQGHN; hiện đại hoá Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN để tăng cường các dịch vụ phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu...

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thành viên, các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng nâng cao trách nhiệm trong công tác CCHC, triển khai đồng bộ và hiệu quả theo đúng kế hoạch đặt ra tại Kết luận số 45-KL/ĐU ngày 22/3/2013 về đẩy mạnh CCHC ở ĐHQGHN.


 

 BT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   |