Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị viên chức năm 2014 và Tổng kết năm học 2013 – 2014 Khoa Quản trị Kinh doanh
Sáng 29/9/2014, Khoa Quản trị kinh doanh - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị viên chức năm 2014 và Tổng kết năm học 2013 – 2014.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động của Khoa trong năm học 2013 – 2014 và đề ra kế hoạch năm học 2014 – 2015.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ông cho rằng, tập thể cán bộ của Khoa đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó có một số thành quả bước đầu đáng khích lệ trong việc triển khai chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh, Quản trị An ninh phi truyền thống.

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu Khoa Quản trị Kinh doanh tiếp tục chú trọng tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai các ngành học tiên phong. Bên cạnh đó việc, Khoa cần quan tâm đến việc rà soát các công việc hành chính, tổ chức cán bộ, …

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn bày tỏ tin tưởng, cùng với ĐHQGHN, Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Q. Chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh doanh Hoàng Đình Phi cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa Quản trị kinh doanh


 

 P.V - VNU - Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   |