Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
BESETOHA 2014: Vai trò của giáo dục đại học đối với tăng trưởng xanh
Đó là chủ đề của Diễn đàn Giám đốc bốn đại học chủ chốt ở Đông Á (BESETOHA) lần thứ 16 do ĐHQGHN đăng cai tổ chức ngày 12/11/2014.

Diễn đàn Giám đốc bốn đại học chủ chốt ở Đông Á - bao gồm Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) (gọi tắt là BESETOHA) được luân phiên tổ chức hàng năm tại bốn quốc gia. Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức lần đầu tiên năm 1999 tại Nhật Bản.
Diễn đàn năm nay có sự tham gia của lãnh đạo bốn Đại học là Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ; Giám đốc Đại học Quốc gia Seoul Nak-in SUNG; Phó Giám đốc Đại học Bắc Kinh Li Yansong; Phó Giám đốc Đại học Tokyo HANEDA Masashi, ông Trần Hồng Hà – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và đông đảo các nhà quản lý đại học, các nhà khoa học, các chuyên gia về giáo dục đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.
Tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội, vì vậy, các quốc gia đều xây dựng chiến lược phát triển tăng trưởng xanh phù hợp với đặc điểm riêng biệt của quốc gia mình. Trong đó, các đại học – nơi sáng tạo và truyền bá tri thức - văn hoá, có vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tư vấn chính sách gắn với mô hình tăng trưởng xanh.
Tại Diễn đàn lần này, bốn đại học Đông Á cùng chia sẻ quan điểm các quốc gia hiện đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường sinh thái, đề cao vai trò của đại học đối với mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với đặc thù của từng quốc gia, đồng thời đưa ra những cam kết của mình trong việc hỗ trợ hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực mới này. Các nhà khoa học đã chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận trực tiếp về các chủ đề liên quan nhằm triển khai các chương trình hợp tác khu vực về Tăng trưởng xanh.
Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ khẳng định, vai trò của các đại học trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh là góp phần thay đổi mô hình tăng trưởng của quốc gia thông qua đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng xây dựng cơ sở khoa học góp phần cho việc hoạch định chính sách của chính phủ; bằng các hoạt động trao đổi học thuật (hội thảo, hội nghị …) đóng vai trò là cầu nối giữa cộng đồng và chính phủ. Trên cơ sở đó, Giám đốc ĐHQGHN đề nghị: hợp tác xây dựng các chương trình nghiên cứu và đào tạo sau đại học và chuyên sâu về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thiết lập diễn đàn tăng trưởng xanh và chương trình trao đổi học giả trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.
Giám đốc Đại học Quốc gia Seoul đưa ra khái niệm về tăng trưởng xanh. Theo ông, tăng trưởng xanh là tăng trưởng kinh tế bền vững với môi trường. Tăng trưởng xanh có ý nghĩa vừa đảm bảo tăng thu nhập quốc dân nhưng vẫn giữ được những điều kiện tốt cho thiên nhiên và con người. Tăng trưởng xanh có nghĩa là “tăng trưởng” và “xanh” cùng tồn tại, theo đó tăng thu nhập GDP dựa trên sự hy sinh hệ sinh thái không được coi là tăng trưởng xanh đúng đắn. Hai chiến lược quan trọng để thực hiện tăng trưởng xanh bao gồm: Chính sách kinh tế xanh – “xanh hoá” các chính sách của chính phủ về công nghiệp, năng lượng, giao thông; Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các đại học châu Á cần không ngừng trao đổi những nội dung đào tạo và các thành quả nghiên cứu, đồng thời phải nỗ lực để đạt được sự phát triển bền vững và tăng trưởng xanh ở châu Á – một khu vực có bối cảnh lịch sử và các giai đoạn phát triển kinh tế đa dạng - đây chính là vấn đề mà BESETOHA phải chủ động.
Giáo sư Li Yansong - Phó Giám đốc Đại học Bắc Kinh nhận định rằng, tăng trưởng xanh là lĩnh vực khoa học liên ngành và giải quyết vấn đề liên quốc gia, toàn cầu, do đó đây là nội dung quan trọng trong hợp tác của các đại học, góp phần phát huy được vai trò quan trọng của các đại học. Các đại học nên điều chỉnh chương trình và cách thức đào tạo, chú trọng giáo dục môi trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực xanh. Các đại học cần hợp tác chặt chẽ, lấy ưu bổ khuyết nhằm phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị gánh vác sứ mạng thời đại, hướng tới xây dựng một trái đất ít ô nhiễm tươi đẹp và có ích cho đời sau.
Giáo sư Furuta Motoo từ Đại học Tokyo cũng đồng quan điểm cho rằng đảm bảo tăng trưởng xanh và phát triển bền vững giống như trong “hải trình không có la bàn” mà nhân loại đang phải đối mặt trong thế giới hiện đại. Nó đòi hỏi sự kết hợp tri thức của tất cả các lĩnh vực khoa học, bao gồm không chỉ khoa học tự nhiên, mà cả khoa học xã hội. Đây cũng là điều mà các đại học quốc gia như bốn đại học của chúng ta cần phát huy vai trò của mình trong thời đại ngày nay.
Nói về tầm quan trọng của các trường đại học đối với tăng trưởng xanh, ông Trần Hồng Hà – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, “xanh hoá” nền kinh tế không chỉ mang lại lợi ích toàn cầu mà còn mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia, doanh nghiệp và mỗi người dân. Thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân là nhiệm vụ của các bên có liên quan: nhà nước, khối doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu…
Thứ trưởng nhận định, vai trò của các trường đại học trong việc tham gia thúc đẩy tăng trưởng xanh được thể hiện trên các phương diện: Các trường ĐH đóng vai trò dẫn dắt, tiên phong, giúp các cơ quan nhà nước xây dựng và hoạch định chính sách về tăng trưởng xanh; Các trường ĐH là nơi cung cấp nguồn nhân lực, ý tưởng khoa học và công nghệ để phục vụ tăng trưởng xanh.
Chia sẻ các kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ những khó khăn đặc thù của tỉnh là vừa phải đảm bảo phát triển công nghiệp khai khoáng, vừa phải giữ vững môi trường xanh – sạch nhằm thu hút phát triển du lịch. Đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu cấp bách của tỉnh Quảng Ninh, trong đó Tăng trưởng xanh là định hướng ưu tiên, là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 với mục tiêu: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chuyển dịch và tăng tốc độ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp “xanh”; kiểm soát ô nhiễm môi trường; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến một nền kinh tế các-bon thấp, giảm phát thải và tăng lượng hấp thụ khí nhà kính. Tham dự Diễn đàn BESETOHA là cơ hội để tỉnh tiếp thu, học hỏi được kinh nghiệm của các nước trên thế giới nhằm cập nhật, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của tỉnh.
Bên cạnh các hoạt động chính, Diễn đàn cũng bao gồm các hội thảo chuyên đề tập trung vào các chủ đề: Xây dựng chương trình đào tạo về tăng trưởng xanh; Cơ hội hợp tác nghiên cứu về công nghệ xanh; Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh - kinh nghiệm và cơ hội.
Tiếp nối thành công từ các kỳ BESETOHA, Diễn đàn năm nay tạo điều kiện cho các nhà khoa học hàng đầu của bốn đại học lớn Đông Á có dịp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kết quả nghiên cứu và khai thác các cơ hội hợp tác để phát huy tốt nhất thế mạnh của mỗi đại học vì sự phồn vinh, thịnh vượng vững bền của khu vực và thế giới. Diễn đàn cũng cho thấy nỗ lực của ĐHQGHN đi tiên phong trong các lĩnh vực khoa học mới liên ngành và chủ động hội nhập quốc tế để tham gia góp phần giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Tin liên quan:

- (Ảnh) Diễn đàn Giám đốc bốn đại học chủ chốt Đông Á – BESETOHA 2014

- BESETOHA lần thứ 13: Sự đồng thuận của Châu Á trong giáo dục

- BESETOHA 2012: Vị thế của Giáo dục đại học Việt Nam sẽ được nâng cao

- Báo điện tử Vietnamnet: Bốn đại học chủ chốt ở Đông Á bàn đào tạo nhân lực xanh

- Báo Quảng Ninh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu tham dự Diễn đàn Giám đốc bốn đại học chủ chốt Đông Á

- Báo điện tử Chính phủ: Diễn đàn Giám đốc 4 ĐH Đông Á lần thứ 16 tại Việt Nam

 Việt Hương - Bùi Tuấn - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   |