Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Điện ảnh châu Á đương đại - những vấn đề lịch sử, mỹ học và phong cách
Ngày 27/12/2014, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo “Điện ảnh châu Á đương đại - những vấn đề lịch sử, mỹ học và phong cách” với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ các trường đại học, Viên nghiên cứu và những nhà phê bình, những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật.

Từ năm 2005, trong xu thế đổi mới và hội nhập các ngành KHXHNV nói chung, nghệ thuật nói riêng, Trường ĐHKHXHNV là đơn vị được thụ hưởng một dự án điện ảnh do Quỹ Ford tài trợ. Trong vòng 7 năm, dự án này đã đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo những lớp biên kịch, phê bình ngắn hạn, gắn kết các hoạt động nghiên cứu và sản xuất, tạo điều kiện cho nhiều cán bộ của nghiên cứu, trao đổi với các nhà khoa học đến từ Mỹ và các nước trong khu vực, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn...

Từ những hoạt động đó,   trường ĐHKHXH&NV đã từng bước xây dựng và phát triển Bộ môn Nghệ thuật học và bắt đầu từ năm học 2013-2014, Nhà trường đã chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo chương trình thạc sỹ Lý luận, Lịch sử và Phê bình điện ảnh. Đây là một trong những việc làm cụ thể của nhà trường  trong  việc hướng tới mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội.

Hội thảo "Điện ảnh châu Á đương đại: Những vấn đề lịch sử, mỹ học và phong cách" được Trường đăng cai tổ chức với mong muốn góp phần bước đầu đánh giá một số thành tựu và vấn đề nổi bật của thực tiễn điện ảnh châu Á, từ đó rút ra những kinh nghiệm và đóng góp một số giải pháp cho việc nghiên cứu, đào tạo và phát triển điện ảnh tại Việt Nam.

 Hội thảo tập trung phân tích và thảo luận vào 03 vấn đề sau:

- Sự hình thành và phát triển, đặc trưng nổi bật, đóng góp của “điện ảnh châu Á” nhất là từ những năm 1990 cho đến nay? Vị trí của điện ảnh châu Á trong tương tác nhiều chiều với các trung tâm điện ảnh khác trên thế giới (châu Âu, Hollywood, …) và mối quan hệ giữa các nền điện ảnh trong khu vực với nhau ? Sự giao thoa, tương tác giữa « điện ảnh dân tộc » với « điện ảnh khu vực » và « điện ảnh xuyên quốc gia »?

- Những vấn đề có tính “nội tại” của phim châu Á: mỹ học và phong cách trong điện ảnh; vấn đề chuyển thể/cải biên tác phẩm văn học và sân khấu; sự phát triển của các thể loại; các tác giả có phong cách nổi bật; những vấn đề cấp thiết về lịch sử, chính trị, văn hóa, bản sắc…

- Làm thế nào để tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác với điện ảnh khu vực, những kinh nghiệm, gợi ý, đề xuất gì cho điện ảnh Việt Nam, vì một nền điện ảnh đổi mới, hiện đại, hội nhập và có bản sắc riêng.

Có 41 báo cáo khoa học được trình bày tại 2 tiểu ban: “Các vấn đề về lịch sử và điện ảnh dân tộc” và “Các vấn đề về mỹ học và phong cách tác giả”.

 Long Hà - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   |