Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giám đốc ĐHQGHN tiếp và làm việc với lãnh đạo các tỉnh vùng Tây Bắc
Chiều 10/1/2015, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ - UVDK BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo của 14 tỉnh vùng Tây Bắc.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ giới thiệu tới các đại biểu về truyền thống ĐHQGHN

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Chỉ đạo Chương trình Tây Bắc và đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục trong và ngoài ĐHQGHN.

Ni dung bui làm vic tp trung vào vic tóm tắt mục tiêu, ý nghĩa, định hướng và kết quả bước đầu của Chương trình Tây Bắc; giới thiệu với lãnh đạo các tỉnh trong vùng về mt snhim vkhoa hc và công ngh trọng điểm thuc Chương trình Tây Bc đã trin khai trong năm 2013 và năm 2014, đng thi tho lun vic phối hợp triển khai và chuyển giao, ứng dụng kết quả của Chương trình Tây Bắc phục vụ nhu cầu phát triển bền vững, lãnh đạo và quản lý của các địa phương trong Vùng.

Giám đc ĐHQGHN Phùng Xuân Nh cho biết, sau khi đưc giao chtrì chương trình “Khoa hc và công nghphc vphát trin bn vng vùng Tây Bc”, ĐHQGHN đã xây dng kế hoch tchc trin khai tng thchương trình trên cơ smc tiêu, ni dung và dkiến sn phm; thành lp hi đng tư vn, xác đnh nhim vphù hp vi nhu cu thc tin ca đa phương.

ĐHQGHN đã thc hin nhiu đtài để ứng dng vào các đa phương Tây Bc, trong đó đc bit tp trung vào vic xây dng Bcơ sdliu tích hp, liên ngành và rà soát, phân tích, đánh giá hthng chính sách và chương trình mc tiêu đang đưc trin khai Tây Bc. Đtài này nhm cng clun chng khoa hc và thc tin htrcho các nhà qun lý phát huy hiu quca các chính sách cũng như nhng hn chế, bt cp.

Kết qunghiên cu ca các đtài nhm cung cp cơ skhoa hc cho vic xây dng ni dung các văn kin đi hi Đng bcác cp ca các tnh trong vùng.

Chương trình tp trung tchc nghiên cu, chuyn giao khoa hc công nghđkhai thác tim năng và thế mnh ca Vùng, tđó xây dng các quy trình công nghvà mt smô hình sinh kế cho đng bào, phù hp vi điu kin đc thù ca mi đa phương trong vùng; đng thi, tchc các nhim vnghiên cu nhm có cơ skhoa hc và các gii pháp tng thể góp phn đm bo quc phòng, an ninh vùng biên gii.

Giám đc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhcũng khng đnh: ĐHQGHN quyết tâm thc hin có hiu quChương trình này bi ý thc rõ trách nhim ln lao ca mình trưc Đng, Chính ph, trưc các tnh trong khu vc Tây Bc, đc bit là tình cm và trách nhim trưc đng bào các dân tc vùng Tây Bc.

Bên lề buổi làm việc, đồng chí Trương Xuân Cđánh giá cao sphi hp cht chgia ĐHQGHN và các đa phương thuc đa bàn Tây Bc trong vic trin khai các đtài khoa hc và công nghnhm phát trin bn vng Tây Bc. Vic thc hin trin khai các đtài đã có nhng kết quc đu, ứng dụng hiệu quả vào sự phát triển bền vững các địa phương thuộc vùng Tây Bắc. Đồng chí Trương Xuân Cừ hi vng Chương trình s có nhng bưc đi mnh mẽ và hiệu quả, thiết thực hơn  trong thi gian ti.

Trong khuôn khca bui làm vic, Phó Giám đc ĐHQGHN Nguyn Hu Đc đã gii thiu mt skết quhot đng ni bt trong công tác đào to và nghiên cu khoa hc ca ĐHQGHN trong năm va qua. 

Vùng Tây Bắc - phạm vi chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc gồm 12 tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang) và 21 huyện phía tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây cũng là địa bàn sinh sống của trên 11,6 triệu người thuộc hơn 30 dân tộc anh em, trong đó khoảng 63% là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Chính phủ đã chuẩn y đề xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Chỉ đạo Tây Bắc về việc tổ chức triển khai Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc", giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan khoa học, các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai.

Đây là chương trình KH&CN có tính liên ngành, liên lĩnh vực, tính hướng đích và ứng dụng cao, nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc giải quyết những vấn đề cơ bản và nóng bỏng nhất đang đặt ra trong thực tiễn, nhằm giải phóng các tiềm năng, tháo gỡ khó khăn, phát huy cao độ các nguồn lực, tạo nên xung lực mạnh mẽ trong quá trình phát triển bền vững của vùng Tây Bắc.

 

 Ngọc Diệp - Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   |