Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV
Chiều 28/3/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV đã họp phiên thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Ban Giám đốc ĐHQGHN; lãnh đạo Văn phòng, Uỷ ban Kiểm tra và các ban của Đảng ủy ĐHQGHN; Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN; Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội sinh viên ĐHQGHN.

Hội nghị nghe và thảo luận về: Dự thảo Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V; Dự thảo Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V; Thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khoá V và Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 20 quyết nghị: thông qua đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V và giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị để hoàn chỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện; thông qua Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 20 đồng thời nhất trí thông qua thực hiện bước 1 quy trình nhân sự khóa V, tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí Đảng ủy viên Đảng uỷ ĐHQGHN, giao Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, đảm bảo đúng quy định của Trung ương và Hà Nội.

Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần này đã thông qua Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V và giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện căn cứ các ý kiến thảo luận của các đồng chí Đảng ủy viên, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người học để hoàn thiện Báo cáo chính trị.

BCH Đảng bộ ĐHQGHN đề nghị các cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, đảng viên , công chức, viên chức và người học ở ĐHQGHN tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

 

 Ngọc Diệp - VNU - Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   |