Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN được bầu là Chủ tịch Ủy ban IUCN Việt Nam
Tháng 5/2015, Hội đồng IUCN (Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế) đã chính thức thông qua quyết định thành lập Ủy ban IUCN Việt Nam (IUCNVNNC), theo đó, TS. Hoàng Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN (VNU - CRES) – cơ quan thành viên của IUCN Việt Nam, giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban, đồng thời cũng là thành viên của Ủy ban Khu vực Châu Á.

IUCNVNNC được thành lập nhằm hỗ trợ và tăng cường năng lực cho IUCN khu vực mạnh mẽ hơn trong việc thực thi sứ mệnh của IUCN trong khu vực châu Á, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia thành viên IUCN, đảm bảo điều phối hiệu quả giữa các bộ phận trong IUCN và tạo điều kiện để các thành viên tham gia vào các chương trình, quản lý điều hành của IUCN.

Ngày 3/7/2015, IUCNVNNC chính thức ra mắt nhân cuộc họp các thành viên tại Văn phòng IUCN ở Hà Nội.

IUCN là một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, với các hoạt động cụ thể như: thu thập và phân tích số liệu, nghiên cứu, thực hiện dự án, vận động chính sách và giáo dục. Sứ mệnh của IUCN là “tạo ảnh hưởng, khích lệ và hỗ trợ các nhóm xã hội trên toàn thế giới thực hiện bảo tồn thiên nhiên và đảm bảo sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và công bằng”.

Hơn một thập kỷ qua, IUCN đã mở rộng tầm hoạt động ra khỏi lĩnh vực sinh thái và bảo tồn, hướng tới tích hợp các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, giảm nghèo và kinh doanh bền vững trong các dự án. Không giống như các tổ chức quốc tế phi chính phủ khác, mục tiêu của IUCN là cố gắng tạo ảnh hưởng đến hành động của các chính phủ, giới doanh nghiệp và các bên liên quan khác bằng việc cung cấp thông tin và tư vấn, thông qua vận động hành lang và cơ chế đối tác. IUCN được đông đảo quần chúng biết đến qua cuốn Sách Đỏ các loài động, thực vật quý, hiếm, bị đe dọa của IUCN.

IUCN có số lượng thành viên hơn 1.200 tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Khoảng 11.000 nhà khoa học và chuyên gia tình nguyện tham gia làm việc trong các ủy ban của IUCN (IUCN commissions). Gần 1.000 nhân viên đang làm việc toàn thời gian cho IUCN tại hơn 60 quốc gia. Tổng hành dinh của IUCN đặt tại Gland, Thụy Sỹ.

IUCN có quan sát viên và tư vấn viên làm việc tại Liên Hợp Quốc và có vai trò trong việc thực hiện một số công ước quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. IUCN đã tham gia thành lập WWF (Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới) và WCMC (Trung tâm Quan trắc Bảo tồn Thế giới).

Năm 1993, Việt Nam trở thành quốc gia thành viên của IUCN và Văn phòng đại diện được thành lập cùng năm. Tổ chức phi chính phủ thành viên ở Việt Nam là Viện Kinh tế Sinh thái (ECO-ECO), Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN (VNU-CRES), Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) và Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (Action for The City).

TS. Hoàng Văn Thắng - Giám đốc VNU-CRES (đứng thứ 4 từ phải sang)

Các chương trình hoạt động của IUCN Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: doanh nghiệp và đa dạng sinh học, bảo tồn rừng, khu bảo tồn và di sản thế giới, hệ sinh thái biển và ven biển, nước-đất ngập nước, quản trị môi trường…

 

 Giang Lê
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   |