Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sơ kết công tác kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 của ĐHQGHN
Ngày 18/8/2015, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị “Sơ kết công tác kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 của ĐHQGHN”. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo phụ trách công tác kế hoạch của Văn phòng, Ban chức năng, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục; cán bộ đầu mối công tác kế hoạch, lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch của ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính Phạm Xuân Hoan đã trình bày báo cáo sơ kết việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị. Theo đó, toàn ĐHQGHN có 80 chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ ở 9 mảng hoạt động chính, trong đó đánh giá ở kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm có 70 chỉ tiêu được theo dõi (8 chỉ tiêu mảng Kiểm định chất lượng, xếp hạng và 2 chỉ tiêu ở mảng Kế hoạch tài chính chưa đến kỳ báo cáo). Tỷ lệ các chỉ tiêu đã hoàn thành ở mức trên 50% kế hoạch đạt 67% (47/70 chỉ tiêu), tập trung chủ yếu ở các mảng hoạt động Hợp tác phát triển (3/4 chỉ tiêu); Tổ chức cán bộ (9/13 chỉ tiêu); Thanh tra pháp chế (2/3 chỉ tiêu); Xây dựng (3/3 chỉ tiêu); Nghiên cứu khoa học (7/15 chỉ tiêu).

Theo báo cáo, về đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh không chính quy giảm dần  (691/1000) theo đúng Nghị quyết của Đảng ủy ĐHQGHN và chiến lược phát triển ĐHQGHN đến 2020; tỷ lệ sinh viên hệ Tài năng, Chất lượng cao, Tiên tiến, Nhiệm vụ chiến lược so với tổng quy mô đào tạo của toàn ĐHQGHN đạt 24%, vượt mức kế hoạch.

Về khoa học công nghệ, số chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu quốc tế đạt 100% kế hoạch, tiêu biểu là các Trường: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế, ĐH Giáo dục và Viện Quốc tế Pháp ngữ; số chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu trong nước đạt 190% kế hoạch, tiêu biểu là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghệ, ĐH Kinh tế, ĐH Giáo dục; số phòng thí nhiệm/trung tâm hợp tác quốc tế đạt 100% chỉ tiêu (tiêu biểu là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghệ).

Về hợp tác phát triển, cán bộ nước ngoài đến ĐHQGHN nghiên cứu và giảng dạy đạt 56%; sinh viên trao đổi nước ngoài đạt 88.9%; sinh viên nước ngoài đến ĐHQGHN đạt 90.2%; số cán bộ đi nghiên cứu và giảng dạy ở nước ngoài đạt 46.7%

Về tổ chức cán bộ, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều được hoàn thành và vượt kế hoạch như tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ dưới 45 tuổi (vượt 18,75% so với kế hoạch); tỷ lệ cán bộ quản lý, hành chính có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên (vượt 38,4% so với kế hoạch); tỷ lệ giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh có trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên (vượt 53,8% so với kế hoạch)…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, hội nghị này rất thiết thực nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ đề ra, từ đó tìm ra những mặt mạnh và những điểm còn hạn chế để đưa ra những điều chỉnh hợp lý, kịp thời. Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải đề nghị các đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và chủ động huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ/chỉ tiêu kế hoạch được giao, giám sát chặt chẽ, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc để ĐHQGHN chỉ đạo tháo gỡ. Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng yêu cầu các đơn vị cần rà soát, đề xuất điều chỉnh những chỉ tiêu kế hoạch/nhiệm vụ được giao cho phù hợp với tình hình thực tế trình ĐHQGHN phê duyệt. Đối với các cán bộ làm kế hoạch cần hiểu rõ các chỉ tiêu, vai trò của các chỉ tiêu đối với đơn vị mình và với ĐHQGHN; tập trung thời gian và công sức hoàn thành tốt công việc được giao góp phần vào sự phát triển của đơn vị và sự phát triển chung của ĐHQGHN.

Cũng tại hội nghị này, Ban Kế hoạch Tài chính đã phối hợp với Văn phòng và các Ban chức năng tập huấn cho cán bộ các nghiệp vụ liên quan tới công tác kế hoạch; đặc biệt là giải thích ý nghĩa và cách tính toán từng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ, các đánh giá mức độ hoàn thành từng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ... Đồng thời, Hội nghị cũng thống nhất các mốc thời gian sẽ triển khai việc xây dựng và phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của toàn ĐHQGHN cũng như của mỗi đơn vị, sẽ trình Ban giám đốc thông qua để thực hiện trong thời gian tới.

 Minh Khuê - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   |