Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội thảo về phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Nhận lời mời của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, sáng 21-8, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo “Phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030” tại Cần Thơ. Hội thảo do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đồng tổ chức.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và đại diện lãnh đạo các địa phương trong khu vực ĐBSCL. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tham dự và chỉ đạo Hội thảo.

Theo các báo cáo tại Hội thảo, mặc dù đóng góp gần 16% cho GDP cả nước, nhưng tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước cho địa phương chỉ chiếm 10% tổng chi đầu tư cả nước, thấp nhất trong các vùng khác. Kết cấu và quy mô vùng còn nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. Ngoại trừ TP Cần Thơ, các tỉnh còn lại thu ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi; chưa xác định rõ sản phẩm chủ lực; xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa còn nhiều khó khăn, chưa gắn kết được chuỗi giá trị cho nông sản; môi trường và cơ chế chính sách đầu tư chưa thực sự hấp dẫn để thu hút đầu tư (số dự án và số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn vùng chỉ chiếm khoảng 5% so với cả nước). Ngoài ra, kết cấu hạ tầng còn yếu và thiếu, chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế (tỷ lệ lao động được đào tạo mới chỉ 45,72%, thấp hơn mức trung bình cả nước)…

Giai đoạn 2016-2020, ĐBSCL đưa ra một số chỉ tiêu: tốc độ độ tăng trưởng kinh tế trung bình 10,5%/năm; GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 10,3 tỷ USD. Về công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản hướng vào xuất khẩu; công nghiệp điện và năng lượng, phát triển điện sinh khối; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%…

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế như đã đề ra, các đại biểu tham gia Hội thảo đã đề xuất một số giải pháp cụ thể trên cơ sở định hướng phát huy vai trò, vị trí của Vùng. Trong đó, cần hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường liên kết vùng.

Tại Hội thảo, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã trình bày tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Nam Bộ theo cách tiếp cận khung năng lực”. Theo Giám đốc Phùng Xuân Nhạ, các tỉnh/thành vùng Tây Nam Bộ đã và đang có nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế. Dù vậy, chất lượng nguồn nhân lực vùng Tây Nam Bộ vẫn đang là một trong những nút thắt đối với sự phát triển của Vùng. Để tháo gỡ nút thắt này, cần có nhiều giải pháp, trong đó việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công là giải pháp rất quan trọng, bởi vì năng lực đội ngũ lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công có tác động lớn đến hiệu quả thực hiện các đột phá chiến lược, nâng cao các chỉ số cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết Vùng. Bài tham luận của Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã đi sâu vào phân tích, đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình khung năng lực vào đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Nam Bộ; được các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá cao.

 

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   |