Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-UEB: Đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
Ngày 26/8/2015, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã đến dự hội nghị công chức, viên chức, tổng kết năm học 2014 – 2015 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng, Công đoàn ĐHQGHN.

Báo cáo tổng kết năm học 2014 – 2015 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 chỉ rõ sự đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo là khâu đột phá giúp tập thể cán bộ, giảng viên, người học Trường ĐH Kinh tế đã đạt được những thành tích quan trọng trong năm học 2014-2015. Đó là:

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự Trường ĐH Kinh tế ngày càng hoàn thiện phù hợp với yêu cầu phát triển. Năm học 2014-2015, Trường ĐH Kinh tế đã thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và thành lập Khoa Kế toán - Kiểm toán. Việc thành lập này góp phần triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam và thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Số bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu ISI và SCOPUS tăng mạnh với 22 bài trên hệ thống ISI/Scopus trong tổng số 32 công bố quốc tế. Nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên cũng là mục tiêu quan trọng trên con đường phát triển theo định hướng nghiên cứu của Trường.

Năm học 2014-2015, nhóm nghiên cứu “Hội nhập kinh tế quốc tế“ do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng nhóm và nhóm “Năng suất chất lượng trọng các doanh nghiệp Việt Nam“ do TS. Phan Chí Anh làm Trưởng nhóm đã được Giám đốc ĐHQGHN trao bằng khen và được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh của ĐHQGHN. Bên cạnh đó, Trường ĐH Kinh tế đã hình thành được 10 nhóm nghiên cứu, được triển khai theo các định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn sự phát triển của xã hội.

Chất lượng đào tạo được nâng cao. Với mục tiêu cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, công tác đào tạo luôn được Trường ĐH Kinh tế quan tâm thực hiện theo hướng đảm bảo chất lượng, có tính đổi mới và tiên phong. Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh chuẩn quốc tế của Nhà trường đạt chuẩn theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA).

Hoạt động tư vấn doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn có sự phát triển đột phá. Từ tháng 9/2014 đến 6/2015, nhà trường phối hợp với một số tỉnh thành, doanh nghiệp trong nước triển khai hàng chục khoá đào tạo ngắn hạn, ký nhiều hợp đồng tư vấn với doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu gắn đào tạo với thực tiễn và nghiên cứu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội của Trường.

Năm học 2015 – 2016, Trường ĐH Kinh tế đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, tiếp tục tập trung vào các định hướng của Nhà trường nhằm tạo điểm nhấn và sự khác biệt, khẳng định thương hiệu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức của Trường ĐH Kinh tế đạt được trong năm học vừa qua. Với tiềm lực lớn về đào tạo và khoa học công nghệ, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức đề nghị, trong thời gian tới, Trường ĐH Kinh tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học, chuyển đổi và mở mới các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; tập trung nguồn lực tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các sản phẩm nghiên cứu chủ lực; đẩy mạnh công tác kiểm định trong đó có kiểm định theo bộ tiêu chí đại học nghiên cứu; phát triển tạp chí khoa học với chuyên san về kinh tế, xuất bản sách giáo trình và chuyên khảo; tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác nhằm thu hút nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất.

Cũng tại Hội nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nguyễn Hồng Sơn đã trao giấy khen và phần thưởng cho những cán bộ, giảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2014-2015.

 Minh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   |