Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và hệ thống hóa quản lý chất lượng KHCN
Sáng ngày 25/08/2015, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN đã khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và hệ thống hoá quản lý chất lượng khoa học công nghệ (KHCN) với sự tham gia của 40 học viên là những chuyên viên chuyên trách khoa học công nghệ của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Tham dự buổi lễ có Phó giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, đại diện lãnh đạo các ban: Khoa học công nghệ, Tổ chức cán bộ và Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN.

Trong bài phát biểu với lớp, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, ĐHQGHN luôn kiên định với định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu cùng với triết lí giảng viên - nhà khoa học; đồng thời xác định nghiên cứu khoa học (NCKH) là nền tảng, là động lực của mọi hoạt động. Khi thực hiện tốt công tác NCKH thì đó cũng là phương thức để nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ và chất lượng các giảng viên, nhà khoa học; đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm KHCN cho cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức chia sẻ ba quan điểm cần quan tâm để phát triển KHCN:

Một là, về thực tiễn và hội nhập: KHCN phải giải quyết bài toán thực tiễn ở Việt Nam nhưng phải hội nhập quốc tế về cách tiếp cận, về các tiêu chí đánh giá và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra.

Hai là, về nghiên cứu cơ bản và trình độ cao: đã là nghiên cứu cơ bản thì phải có các phát hiện tri thức mới, giải pháp mới... mà có thể hình thành nên các ấn phẩm khoa học có chất lượng, có khả năng công bố quốc tế, có khả năng đóng góp vào tri thức của nhân loại.

Ba là, về ứng dụng chuyên nghiệp: các nghiên cứu ứng dụng có mức độ áp dụng khác nhau, trong đó có những ứng dụng chỉ phát triển những kiến thức phổ thông góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; nhưng lại có những ứng dụng có tính dẫn dắt, thay đổi và đóng góp vào giá trị gia tăng, tạo ra yếu tố cạnh tranh cho nền kinh tế của quốc gia.

Đồng thời, Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng cho biết, nhiệm vụ KHCN cần tập trung thực hiện trong năm 2015 của ĐHQGHN là: quy hoạch phát triển các hệ thống phòng thí nghiệm theo ngành và chuyên ngành đào tạo, phát triển các nhóm nghiên cứu tiềm năng, phòng thí nghiệm trọng điểm và các sản phẩm KHCN tiêu biểu; tập trung phát triển Tạp chí khoa học đạt chất lượng quốc tế và triển khai các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và hệ thống hóa quản lý chất lượng KHCN sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 25 - 28/08/2015). Tham gia khoá học, các học viên sẽ có cái nhìn tổng quát về hoạt động KHCN trong ĐHQGHN; được bồi dưỡng kỹ năng thẩm định, đánh giá đề xuất các nhiệm vụ KHCN; xây dựng các chương trình dự án, nhiệm vụ KHCN; hỗ trợ, phát triển các nhóm nghiên cứu và quản lý theo sản phẩm đầu ra và xây dựng quy trình quản lý, thống kê các nguồn lực KHCN; quản lý và thẩm định nhiệm vụ KHCN bằng cơ sở dữ liệu Scopus và ISI.

Đây là khóa học thứ 3 sau hai Lớp bồi dưỡng chuyên viên tổ chức cán bộ và Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực thi nghiệp vụ đào tạo thuộc Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030.

>>>> Các tin liên quan:

- Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên viên tổ chức cán bộ

- Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng thực thi nghiệp vụ đào tạo

 Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   |