Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU – IFI: Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết năm học 2014-2015
Ngày 24/8/2015, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2014 – 2015. Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN và toàn thể cán bộ, viên chức Viện Quốc tế Pháp ngữ.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2014 – 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

Về đào tạo, Viện đang đào tạo 02 chuyên ngành thạc sĩ: “Truyền dữ liệu và Mạng máy tính” và “Hệ thống thông minh và đa phương tiện”. Đây là 02 chương trình đào tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Qua các môn học, các học viên được tăng cường không những kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn nâng cao năng lực tiếng Pháp một cách rõ rệt. Các môn học đều được lấy ý kiến của học viên về nội dung môn học và giảng viên để có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Viện cũng tiến hành điều tra, khảo sát về việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Viện, qua đó có những giải pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Hiện nay, Viện đang tiến hành các quy trình xúc tiến mở mới 01 chương trình đào tạo tiến sĩ và 01 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Quy định Quản lý các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Trong năm học 2014 – 2015, các nhóm nghiên cứu có nhiều hoạt động đáng khích lệ. Phòng nghiên cứu Mô hình hoá và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp (MSI) và Phòng nghiên cứu về Điện tử, Truyền thông và Kỹ thuật máy tính (ECCE) tham dự nhiều hoạt động khoa học với nhiều bài báo có trong danh mục ISI/SCOPUS.

Tại hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Bình đã nêu định hướng và mục tiêu trong thời gian tới là phát triển Viện trở thành một cơ sở nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (tiến sĩ, thạc sĩ) thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông, mô hình hoá và mô phỏng, khoa học tính toán, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Lê Quân biểu dương tập thể cán bộ, viên chức của Viện đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2015 – 2016.

Phó Giám đốc Lê Quân cũng yêu cầu Viện Quốc tế Pháp ngữ thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý đào tạo, tuyển sinh để thu hút đối tượng người học là các học viên quốc tế; tập trung mọi nguồn lực hiện nay vào thực hiện các định hướng và nhiệm vụ đã được ĐHQGHN phê duyệt; tiếp tục xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; thu hút đội ngũ nhân sự trình độ cao để phát triển Viện trở thành cơ sở nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Pháp ngữ của ĐHQGHN.

Viện Quốc tế Pháp ngữ, tiền thân là Viện Tin học Pháp ngữ được thành lập theo Quyết định số 1549/GD-ĐT ngày 13/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Thỏa thuận giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức AUPELF-UREF (nay là Cơ quan Đại học Pháp ngữ - AUF). Bộ GD&ĐT giao cho ĐHQGHN phối hợp với AUF tổ chức, quản lý và điều hành Viện theo Quyết định số 5206/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Viện là đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, do ĐHQGHN và AUF đồng quản lý. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kể cả ngoại tệ. Viện hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Ngày 18/11/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN về việc đổi tên VIỆN TIN HỌC PHÁP NGỮ thành VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ (VNU-IFI).

Hiện nay, Viện đào tạo 02 chuyên ngành Thạc sỹ về công nghệ thông tin với chất lượng quốc tế: “Truyền dữ liệu & Mạng máy tính” và “Hệ thống thông minh & Đa phương tiện”

Ngoài ra, Viện có Phòng nghiên cứu Mô hình hoá và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp (MSI) và Phòng nghiên cứu về Điện tử, Truyền thông và Kỹ thuật máy tính (ECCE) phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Website: http://ifi.vnu.edu.vn/

 Thiên Bình - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   |