Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thúc đẩy các ngành nghiên cứu KHXH&NV hội nhập quốc tế
Ngày 17/9/2015, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã dự và chỉ đạo Hội nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển ấn phẩm khoa học quốc tế khối Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) ở ĐHQGHN.

Tham dự có lãnh đạo các ban, các đơn vị thành viên, trực thuộc, chủ tịch các hội đồng ngành và liên ngành khối KHXH&NV của ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ Nghiêm Xuân Huy đã trình bày hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển ấn phẩm khoa học quốc tế ở ĐHQGHN. Một số nhiệm vụ và giải pháp được đề cập đến gồm: tổ chức các nhóm nghiên cứu, xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia xét chọn tài trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) và các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, bộ, ngành (bao gồm cả đề tài cấp ĐHQGHN) và các tổ chức quốc tế; tăng cường tham gia các mạng lưới, chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế; tăng cường tạo nguồn hợp tác đào tạo tiến sĩ với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu nước ngoài; hỗ trợ công bố quốc tế đối với các công bố không có tài trợ từ ngân sách; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế kết hợp với xuất bản kỷ yếu trên các hệ thống tạp chí quốc tế; hỗ trợ tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế ở nước ngoài; hỗ trợ biên tập bài báo tiếng Anh; nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức cho rằng hoạt động khoa học và công nghệ thuộc khối KHXH&NV đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, xây dựng được trường phái nghiên cứu đặc sắc có uy tín trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ chưa có sự hội nhập triệt để với quốc tế, tính lan tỏa chưa cao, chưa tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng.

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc đề nghị: thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị, đặc biệt về nhiệm vụ tăng số lượng các ấn phẩm công bố quốc tế, phù hợp với chiến lược chung của ĐHQGHN và chiến lược phát triển của đơn vị; các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển ấn phẩm khoa học quốc tế ở ĐHQGHN (số 2988/HD-ĐHQGHN ngày 18/8/2015) và có báo cáo ĐHQGHN; quán triệt tư tưởng thống nhất trong đa dạng, từng nhóm ngành thuộc khối KHXH&NV phải có lộ trình hội nhập quốc tế hợp lý, phù hợp với đặc thù từng ngành. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ thuộc khối KHXH&NV.

 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   |