Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chất lượng giáo dục có ý nghĩa sống còn
Những bước tiến của Viện ĐBCLGD và sự phát triển của ĐBCL trong ĐHQGHN đã đưa ĐHQGHN vị thế tiên phong giáo dục đại học Việt Nam về lĩnh vực ĐBCL, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực ĐBCL của giáo dục đại học Việt Nam, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.

Quyết định mang tầm chiến lược

20 năm trước đây, vào giai đoạn rất sớm sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được Chính phủ thành lập năm 1993, Giám đốc ĐHQGHN đã ra quyết định thành lập Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, đơn vị trực thuộc đầu tiên của ĐHQGHN vào ngày 02/03/1995 do Giáo sư, Viện sĩ Đào Trọng Thi làm Giám đốc.

Những bước tiến của Viện ĐBCLGD và sự phát triển của ĐBCL trong ĐHQGHN đã đưa ĐHQGHN vị thế tiên phong giáo dục đại học Việt Nam về lĩnh vực ĐBCL, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực ĐBCL của giáo dục đại học Việt Nam, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.

Hội nghị thường niên cán bộ chủ chốt về đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) tại ĐHQGHN

Năm 2010, trước yêu cầu phát triển của lĩnh vực ĐBCL, Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định nâng cấp Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD thành Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) trực thuộc ĐHQGHN. Theo đó, Viện là tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Đây là Viện nghiên cứu và triển khai chuyên sâu đầu tiên ở Việt Nam trong lĩnh vực ĐBCLGD. Việc thành lập Viện ĐBCLGD một lần nữa chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ của ĐHQGHN khẳng định vị trí và vai trò tiên phong trong lĩnh vực này ở Việt Nam, tiến dần ra khu vực và quốc tế.

Vị thế mới đã mở ra Viện ĐBCLGD cơ hội được thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản để phục vụ công tác tham mưu tư vấn và điều phối trong ĐHQGHN về ĐBCL, KĐCL có chất lượng, làm cơ sở cho Bộ GD&ĐT chỉ đạo nhiều hoạt động trong lĩnh vực này của giáo dục đại học Việt Nam; nhiều nhiệm vụ quan trọng đã ảnh hưởng tới sự phát triển của giáo dục đại học và cả nền giáo dục Việt Nam. Nhờ đó, Viện ĐBCLGD đã đạt những thành tích nhất định, góp phần tạo dựng vai trò tiên phong của ĐHQGHN trong sự phát triển của lĩnh vực ĐBCL, KĐCL và đổi mới tuyển sinh đại học ở Việt Nam.

Trước yêu cầu của triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, với những nền tảng được chuẩn bị từ nhiều năm trước, năm 2014, Viện đã thành lập Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN để triển khai nhiệm vụ hết sức quan trọng được cả xã hội quan tâm và kỳ vọng, đó là nghiên cứu, đổi mới tuyển sinh đại học ở Việt Nam theo hướng đánh giá năng lực người học.

Trên chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong nhiều năm liền, những nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển lĩnh vực ĐBCL trong giáo dục đại học Việt Nam của các thế hệ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng, tiêu biểu là Huân chương Lao động Hạng III cho giai đoạn 2004 - 2009, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn 2009 - 2012; là đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhiều năm của ĐHQGHN và được Giám đốc ĐHQGHN tặng nhiều bằng khen.

Vị thế trong giai đoạn mới

Năm 2014, để đáp ứng với những thay đổi của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của ĐHQGHN, trong chặng đường tiếp theo, thực hiện sứ mệnh và phát huy các giá trị cốt lõi, Viện ĐBCLGD xác định phương hướng phát triển tập trung vào những chức năng cơ bản sau: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ĐBCLGD, quản trị đại học, đo lường, đánh giá giáo dục, KĐCLGD và phát triển giáo dục; tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN trong công tác lãnh đạo, quản lý về ĐBCLGD, ĐGCLGD nói chung, KĐCLGD và khảo thí nói riêng, quản trị đại học, đánh giá chất lượng tổ chức giáo dục của ĐHQGHN; trong hoạt động của các ủy ban, hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực, hội nhập quốc tế về giáo dục; phối hợp với các trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN tổ chức đào tạo và giảng dạy sau đại học về lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục; thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Với chức năng như trên, Viện ĐBCLGD đã được Giám đốc ĐHQGHN giao cho thực hiện những nhiệm vụ quan trọng: Nghiên cứu và triển khai các chương trình, dự án, đề tài KH&CN trong các lĩnh vực ĐBCLGD, quản trị đại học, ĐGCLGD, KĐCLGD và phát triển giáo dục; thực hiện các chương trình, dự án, đề tài KH&CN các cấp theo chức năng, nhiệm vụ do ĐHQGHN giao và theo đặt hàng của các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước thuộc phạm vi lĩnh vực chuyên môn; tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế về ĐBCLGD, quản trị đại học, đo lường, đánh giá giáo dục và phát triển giáo dục theo quy định của pháp luật; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ KH&CN trong các lĩnh vực ĐBCLGD, quản trị đại học, đo lường, đánh giá giáo dục và phát triển giáo dục.

Lễ bàn giao Bộ khung chỉ số đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (Bộ Nội vụ)

Ngoài ra, Viện còn giữ vai trò tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về các mặt:

- Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng, các văn bản quản lý về lĩnh vực công tác ĐBCL, ĐGCL nói chung, KĐCL và khảo thí nói riêng, các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá; triển khai các giải pháp ĐCBL các chương trình đào tạo trong ĐHQGHN;

-  Tổ chức triển khai các hoạt động đánh giá năng lực các ứng viên phục vụ tuyển sinh và các mục đích khác theo chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN;

- Điều phối các hoạt động chung về ĐGCL trong ĐHQGHN; tổ chức thực hiện công tác ĐBCL và ĐGCL trong ĐHQGHN; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các công tác này tại các đơn vị trong ĐHQGHN; trực tiếp tư vấn, xây dựng, giám sát triển khai các hoạt động ĐBCL và KĐCL của các khoa trực thuộc ĐHQGHN; làm đầu mối của ĐHQGHN về công tác ĐBCL và KĐCL với các đối tác trong và ngoài nước;

- Phối hợp xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, thương hiệu của ĐHQGHN;

- Tham gia thẩm định các đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế trong ĐHQGHN; phối hợp với các ban chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương đào tạo các chương trình đào tạo trong ĐHQGHN;

- Đầu mối thu thập, xử lý thông tin xếp hạng, so chuẩn và gắn sao đại học cho ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng mô hình quản trị đại học tiên tiến; đánh giá chất lượng đơn vị, tổ chức giáo dục của ĐHQGHN;

- Phối hợp với các ban chức năng tổ chức khai thác các nguồn lực phục vụ công tác quản trị đại học; tham gia xây dựng các văn bản quản lý, điều hành của ĐHQGHN;

- Hỗ trợ các đơn vị trong ĐHQGHN ứng dụng các phương pháp quản trị đại học tiên tiến;

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, các hoạt động của Giám đốc ĐHQGHN trong các ủy ban, hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực, hội nhập quốc tế về giáo dục; chủ trì các hoạt động nghiên cứu, tham vấn, chuẩn bị luận cứ khoa học, thực tiễn cho các đề xuất chính sách của ĐHQGHN theo kế hoạch hoạt động của các uỷ ban, hội đồng này;

- Tham gia các hoạt động của các ủy ban, hội đồng nêu trên theo sự ủy quyền của Giám đốc ĐHQGHN;

- Đại diện ĐHQGHN trong Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của AUN (AUN-QA); Mạng lưới chất lượng châu Á - Thái Bình dương (APQN); Tổ chức Đảm bảo chất lượng quốc tế (INQAAHE) và những tổ chức quốc tế liên quan khác;

- Phối hợp với các trường đại học thành viên trong ĐHQGHN đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục;

- Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ về ĐBCLGD, ĐGCLGD, quản trị đại học và phát triển giáo dục.

Trong những năm tới, Viện ĐBCLGD phát triển theo định hướng trở thành tổ chức nghiên cứu hàng đầu của cả nước thực hiện các nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản trị đại học, ĐBCL và KĐCL giáo dục theo quy chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Viện ĐBCLGD tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững vị thế tiên phong của ĐHQGHN về các lĩnh vực chuyên môn của Viện trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

>>> Các tin bài liên quan:

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN tổ chức triển khai đánh giá ngoài trường đại học đầu tiên trong cả nước

- Bế mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 50

- ĐHQGHN kiểm định chất lượng thêm 3 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

- (Chinhphu.vn) Trường đại học sẽ được xếp theo 3 hạng

- Hội nghị giao ban công tác đảm bảo chất lượng phiên thứ XII

 Nam Anh - Bản tin ĐHQGHN số 296
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   |