Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giới thiệu Cổng thông tin mới của Trung tâm Thông tin - Thư viện với nhiều tiện ích và tính năng hiện đại
Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể bạn đọc trong và ngoài ĐHQGHN Cổng thông tin Trung tâm Thông tin – Thư viện tại địa chỉ: http://lic.vnu.edu.vn/

Cổng thông tin thư viện là sản phẩm của Dự án “Xây dựng Thư viện số thế hệ 2.0 – Nền tảng cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo đỉnh cao của ĐHQGHN” với nhiều tính năng, ứng dụng hiện đại và tiện ích cho bạn đọc như: Đăng nhập 1 lần; Đăng ký sử dụng phòng học nhóm; Đăng ký mượn tài liệu trực tuyến; Hỗ trợ thông tin trực tuyến,...

Công cụ tìm kiếm, phát hiện tài nguyên thông tin tập trung URD2 là sản phẩm nổi tiếng của tập đoàn ExLibris – một dịch vụ khai mỏ tài nguyên thông tin học thuật được rất nhiều thư viện trên thế giới sử dụng, đặc biệt là thư viện đại học và Viện nghiên cứu.

Kết hợp với các dịch vụ dữ liệu điện toán đám mây Primo Central; Hệ thống quản lý và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến truy cập từ xa MetaLib; Hệ thống xử lý kết nối mở rộng SFX; tiện ích gợi ý đọc bài báo nghiên cứu “bX Scholarly Recommender”… bạn đọc chỉ cần thực hiện một lệnh tìm kiếm (One Search) là có thể khai thác được toàn bộ tài nguyên thông tin phục vụ học tập và nghiên cứu có trong và ngoài thư viện; dễ dàng tìm kiếm nguồn tài nguyên học thuật như tạp chí khoa học chuyên ngành, bài báo nghiên cứu, sách điện tử, bình xét khoa học, tài liệu pháp luật, báo cáo kỹ thuật, kỷ yếu hội nghị khoa học, bộ dữ liệu nghiên cứu, luận văn, luận án cũng như nhiều dạng tài liệu học tập khác.

Ngoài ra, người đọc cũng có thể tiếp cận với nguồn dữ liệu từ hàng trăm nhà xuất bản dữ liệu nghiên cứu quốc tế gốc, nhà xuất bản cấp hai, nhà tích hợp nội dung, kho thư viện số của nhiều trường đại học uy tín và khai thác 90% nguồn tài nguyên học thuật truy cập mở trên toàn thế giới. Với kết quả tìm được là một khối lượng lớn tài nguyên thông tin, bạn đọc có thể sử dụng các tiện ích của công cụ để hạn chế đến tài nguyên thông tin mục tiêu bằng cách thiết lập các chủ đề theo yêu cầu, chọn loại hình tài liệu theo yêu cầu, phạm vi thời gian, phạm vi địa lý,... đồng thời lưu lại kết quả vào “Góc nghiên cứu” riêng.

Đặc biệt, bạn đọc là thành viên của thư viện, sau khi đăng nhập và khai thác thì có thể biết được số lần trích dẫn của tài liệu thông qua thống kê được thu hoạch từ các hệ thống đánh giá trích dẫn uy tín như cơ sở dữ liệu Web of Science hoặc Scopus, nhờ đó giúp bạn đọc có thể đánh giá và đo lường được mức độ ảnh hưởng khoa học của tài liệu mà mình sẽ chọn đọc. 

>>> Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin mới tích hợp Công cụ tìm kiếm, phát hiện tài nguyên thông tin tập trung URD2 

>>> (Video) Giới thiệu Cổng thông tin mới tích hợp Công cụ tìm kiếm, phát hiện tài nguyên thông tin tập trung URD2:

 PV - TT Thông tin - Thư viện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   |