Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường ĐHKHXH&NV năm 2006
Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn năm 2006 đã diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/6/2006 tại Trung tâm Thực nghiệm sinh thái và Môi trường Ba Vì, ĐHQGHN.

 Tham dự Hội nghị có GS.TSKH. Đào Trọng Thi - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.VS. Nguyễn Văn Đạo - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của ĐHQGHN cùng 126 đại biểu đại diện cho các đơn vị trong trường.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về 4 nội dung: Báo cáo sơ kết năm học 2005 - 2006 và phương hướng năm học 2006 - 2007, Đề án đào tạo theo tín chỉ, Tổng kết công tác đào tạo sau đại học từ 2001 - 2005, Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội nghị đã nhất trí với những nội dung đánh giá kết quả hoạt động của Nhà trường trong năm học 2005 - 2006, khẳng định về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ của năm học trên các lĩnh vực: công tác cán bộ, đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác xây dựng cơ sở vật chất và tài chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong việc chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập của sinh viên; công tác quản lý tổ chức đào tạo còn những bất cập kỷ cương học tập, làm việc chưa tốt, việc sử dụng cơ sở vật chất chưa hiệu quả.

Năm học 2006 - 2007, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy. Một số nội dung hoạt động quan trọng trong năm học tới cũng được Hội nghị nhất trí: Một là đẩy mạnh công tác cán bộ; Hai là tập trung mọi nỗ lực để thực hiện các bước chuyển đổi sang mô hình đào tạo theo tín chỉ; Ba là tăng cường phát triển các chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp; Bốn là tập trung xây dựng và hình thành các nhóm chuyên gia để chủ động xây dựng các đề tài có quy mô lớn, liên ngành, phục vụ thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Năm là tích cực nâng cấp và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội nghị cũng đóng góp ý kiến để điều chỉnh nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ và công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường trong thời gian tới.

 Tin & ảnh: Lê Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :