Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU – SGS: Phát triển theo định hướng đào tạo các khoa học liên ngành, liên lĩnh vực
Ngày 23/8/2016, Khoa Sau Đại học, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2015 – 2016.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Khoa Sau Đại học.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Sau Đại học Nguyễn Thị Hồng Minh đã trình bày báo cáo Tổng kết năm học 2015 – 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Theo báo cáo, đây là năm thứ 6 Khoa Sau Đại học hoạt động với vai trò của đơn vị đào tạo sau đại học có chức năng tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực theo quyết định số 490/QĐ-TCCB ngày 17/02/2011 của Giám đốc ĐHQGHN.

Trong năm học vừa qua, Khoa đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động trọng tâm như đào tạo và đảm bảo chất lượng, công tác chính trị tư tưởng và học viên, sinh viên được thực hiện đúng kế hoạch. Công tác quản lý cán bộ đạt kết quả tốt, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, cải tạo và duy trì chất lượng; công tác đổi mới quản trị đại học và cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực. Đời sống cán bộ, viên chức ổn định và từng bước được nâng cao. Kỷ cương học tập, làm việc, văn hóa chất lượng được quan tâm duy trì.

Lãnh đạo Khoa Sau Đại học cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của đơn vị như: mô hình hoạt động của khoa chưa hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực, các hoạt động hợp tác chưa có những bứt phá đáng ghi nhận, số lượng giảng viên, nhà khoa học cơ hữu thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ còn ít…

Năm học 2016 – 2017, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Khoa sẽ hoàn thiện đề cương các môn học được ban hành theo Quy chế đào tạo thạc sĩ mới của ĐHQGHN; Xây dựng đề án mở chuyên ngành đào tạo sau đại học có tính liên ngành theo quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo đã được ĐHQGHN ban hành và đáp ứng nhu cầu triển khai đào tạo của đơn vị, cụ thể: Thạc sĩ Biến đổi khí hậu định hướng ứng dụng, Tiến sĩ Biến đổi khí hậu, Thạc sĩ Khoa học di sản.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn biểu dương Khoa Sau Đại học đã duy trì tốt chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững; Xây dựng Đề án đào tạo bậc tiến sĩ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, các lĩnh vực liên ngành, liên lĩnh vực là thế mạnh của ĐHQGHN. Thực hiện sứ mệnh tiên phong trong đào tạo các lĩnh vực liên ngành, thời gian tới, cán bộ công chức, viên chức của Khoa Sau Đại học cần vượt qua khó khăn, thách thức để bước vào giai đoạn phát triển mới của Khoa theo định hướng đào tạo các khoa học liên ngành, mà trọng tâm là đào tạo bậc Thạc sĩ. Cùng với đó, Khoa Sau Đại học cần tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy, thu hút các học giả quốc tế đến giảng dạy và làm việc.

Về khoa học và công nghệ, Giám đốc chỉ đạo, nhiệm vụ đào tạo và nhiệm vụ nghiên cứu phải luôn song hành. Bên cạnh việc hợp tác giải quyết các vấn đề của địa phương, Khoa Sau Đại học cần chủ động tìm kiếm các đơn đặt hàng từ các địa phương, Bộ, ngành nhằm kiến tạo các sản phẩm khoa học công nghệ đỉnh cao, có tính ứng dụng cao và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

 

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   |