Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng Quản trị đại học khóa III
Ngày 10/11/2016, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng Quản trị đại học khóa III dành cho 50 học viên là lãnh đạo và nhân sự quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp phòng, khoa, trung tâm của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Hiệu- Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN chia sẻ, xu thế tự chủ đại học là tất yếu, được xem như thuộc tính quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các trường ĐH, là tiền đề để xóa bỏ lối tư duy bao cấp, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trước xã hội của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các trường ĐH.

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Nguyễn Hiệu nhấn mạnh, với mục tiêu trở thành một trung tâm đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao; làm nòng cột và tiên phong trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, ĐHQGHN luôn chú trọng việc đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực và đã triển khai được nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, đội ngũ nhân sự quy hoạch lãnh đạo quản lý, các giảng viên, nhà khoa học.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng Quản trị đại học khóa III sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày 10-11/11/2016. Lớp học sẽ tập trung vào 4 chuyên đề chính gồm: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý; Tạo dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và kế cận; Nghệ thuật giao tiếp của lãnh đạo; Kỹ năng tạo động lực và khích lệ nhân viên. Các nhóm học viên sẽ tham gia thảo luận sâu về các vấn đề quản trị đại học nói chung và các năng lực cần thiết để triển khai quản trị đại học tại ĐHQGHN và đơn vị nói riêng.

>>> Các tin bài liên quan:

- Khai giảng lớp bồi dưỡng “Kỹ năng phát triển quan hệ đối tác”

- Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và hệ thống hóa quản lý chất lượng KHCN

- Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng thực thi nghiệp vụ đào tạo

- Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên viên tổ chức cán bộ

- Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng Hợp tác và Phát triển

- Nâng cao kỹ năng truyền thông và quản trị thương hiệu

 Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   |