Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm Phát triển kỷ niệm 5 năm ngày thành lập
Ngày 2/12/2016, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã tới dự và phát biểu chúc mừng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN, các thế hệ lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ.

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 3592/QĐ-TCCB ngày 2/12/2011 của Giám đốc ĐHQGHN. Bên cạnh chức năng quản lý và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung và đảm bảo an ninh, trật tự cảnh quan môi trường của ĐHQGHN, Trung tâm Phát triển còn được giao nhiệm vụ hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực nghiệm cho học sinh – sinh viên ĐHQGHN.

Trong thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN xây dựng các mô hình thực nghiệm, xây dựng chuyên đề, hỗ trợ cán bộ giảng dạy tổ chức thực hành, thực nghiệm và trải nghiệm thực tế cho học sinh – sinh viên, giúp các em tích lũy, nắm chắc kiến thức và kinh nghiệm sau khi ra trường. Trong 5 năm qua, Trung tâm đã đón gần 20.000 lượt cán bộ viên chức, học sinh – sinh viên tham gia nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Trung tâm. Cùng với đó, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cảnh quan môi trường tại khu vực ĐHQGHN.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của toàn thể các cán bộ, nhân viên và người lao động của Trung tâm.

Phó Giám đốc đề nghị, trong thời gian tới, Trung tâm cần có kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại; đồng thời nghiên cứu triển khai các giải pháp cụ thể để phát huy các lợi thế về cơ sở vật chất được ĐHQGHN giao; tích cực, chủ động hơn trong công tác xã hội hóa các nguồn lực để phát triển Trung tâm thành đơn vị vừa phục vụ, vừa kinh doanh dịch vụ phù hợp với các chủ trương đổi mới trong quản lý giáo dục của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải tin tưởng, với sự đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ĐHQGHN giao, đóng góp tích cực vào thành công chung của ĐHQGHN.

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   |