Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khai giảng khóa 15 đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Ngày 06/01/2017, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (KĐCLGD) - ĐHQGHN tổ chức lễ khai giảng khóa 15 lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp cho gần 40 học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, chuyên gia trong ngành giáo dục và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.

Khoá đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục này nhằm trang bị cho người học đầy đủ những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chương trình là những chuyên gia có uy tín cao trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, có chứng nhận được đào tạo về đánh giá chất lượng của các tổ chức quốc tế, có kinh nghiệm trực tiếp tham gia đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế, có kinh nghiệm đào tạo về tự đánh giá và đánh giá ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nội dung của khoá đào tạo được thiết kế theo 3 khối mô-đun, là những kiến thức về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức và hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp của Việt Nam, của các tổ chức quốc tế và khu vực; hệ thống tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Việt Nam; các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – ĐHQGHN Nguyễn Quý Thanh cho biết, tính đến tháng 12/2016, Trung tâm đã làm đầu mối tổ chức 14 khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp cho 532 học viên, trong đó có 484 người đã được cấp chứng chỉ kiểm định viên KĐCLGD. Cơ cấu đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm định viên chất lượng giáo dục do ĐHQGHN đào tạo đã được phân bổ đủ theo vùng miền và theo trình độ chuyên môn, tạo nguồn lực phong phú để triển khai các hoạt động KĐCLGD cho các cơ sở giáo dục cả nước.

Ngày 5/9/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT thành lập Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – ĐHQGHN. Để tăng cường năng lực về bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học cho cán bộ, ĐHQGHN được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH và trung cấp chuyên nghiệp (Quyết định số 5858/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

Đội ngũ cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH và trung cấp chuyên nghiệp sẽ tiếp tục được Trung tâm bồi dưỡng thông qua việc mời tham gia trực tiếp vào các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Đến nay, ĐHQGHN đã tổ chức các đoàn đánh giá ngoài cho 06 trường đại học của Việt Nam. Thành viên của các đoàn đánh giá ngoài này đều là những học viên rất tích cực của các khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD.

>>> Các tin tức liên quan:

- Ba trường đại học thành viên của ĐHQGHN nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

- ĐHQGHN đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Quốc phòng

- Trường đại học đầu tiên nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

- Nhiều trường đại học tham gia kiểm định chất lượng giáo dục

 Hương Giang - Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   |