Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tăng tốc phát triển cả về quy mô và lĩnh vực hoạt động
Với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), ĐHQGHN năm học 2015-2016, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt công tác, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao thành tích trong đào tạo

“Trường ĐHCN luôn là địa chỉ tin cậy trong đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao, từng bước thiệt lập và khẳng định vị thế vững chắc trong hoạt động nghiên cứu và chuyển giao”- Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã biểu dương những thành tựu trong năm học vừa qua của Trường ĐHCN. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo theo hướng xã hội hóa; chỉ số công bố bài báo trong nước và quốc tế tăng; cơ sở vật chất ngày càng được mở rộng cũng như nâng cấp các phòng thí nghiệm mới.

Nhà trường đã hoàn thành công tác kiện toàn bộ máy quản lý các cấp; xây dựng kế hoạch 5 năm trên cơ sở chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020 tầm nhìn 2030; duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo theo chuẩn đầu ra gắn với nhu cầu xã hội; phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao hàm lượng  công nghệ, định hướng sản phẩm ứng dụng trong hoạt động khoa học công nghệ.

Năm 2015, Trường ĐHCN đã công bố 223 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó 50 bài báo trên các tạp chí thuộc hệ thống  ISI/Scopus. Nhiều sản phẩm được chuyển giao, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp. Nhà trường đã triển khai 04 chương trình hợp tác nghiên cứu trong nước, 02 chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế; 03 chương trình tư vấn, đào tạo và nghiên cứu KHCN.

Về nhân lực, toàn trường hiện có 231 cán bộ, trong đó có 57% giảng viên có học vị Tiến sĩ, 24.85% giảng viên có học vị Giáo sư, Phó Giáo sư. Tỷ lệ giảng viên có bài báo, công trình khoa học được công bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia đạt 59.26%.

Về cơ sở vật chất, Nhà trường đã phối hợp với Ban Quản lý các dự án triển khai cải tạo, nâng cấp 17 phòng học và 3 phòng máy tính thực hành theo Dự án phát triển phòng học thông minh tại ĐHQGHN. Trong khuôn khổ dự án Xưởng thực hành Cơ khí - Điện tử - Vi cơ Điện tử - Điều khiển phục vụ nghiên cứu một số công nghệ và thiết bị lõi, Nhà trường đã phối hợp triển khai cải tạo, nâng cấp 05 phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, Nhà trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong năm học 2016-2017 như chưa có chính sách cụ thể để phát triển các sản phẩm tiềm năng, các nhóm nghiên cứu mạnh; hoạt động cải tiến chất lượng hậu kiểm định các chương trình đào tạo, đơn vị đào tạo chưa được quan tâm đúng mức…

Trong năm học 2016-2017, Nhà trường sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là triển khai các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng hoạt động KHCN phục vụ đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn; hoàn thành việc tổ chức lại bộ máy nghiên cứu khoa học và thành lập mới một số đơn vị nghiên cứu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất.

Nâng cao chất lượng và quy trình quản lý người học

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN nhận định, đối với sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa thì nhu cầu lớn mạnh của đất nước và nhu cầu của xã hội sẽ đặt ra cơ hội lớn để trường phát triển và trưởng thành. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn yêu cầu nhà trường cần thay đổi, hoàn thiện tổ chức; tăng quy mô đào tạo; mở rộng và phát triển thêm các ngành nghề, lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu xã hội như sinh học, nông nghiệp công nghệ cao; hàng không vũ trụ… Giám đốc ĐHQGHN cũng chỉ đạo, trong thời gian tới, Nhà trường phải xây dựng bản đồ sản phẩm trong từng năm và định hướng các lĩnh vực mũi nhọn, trọng tâm để tập trung đầu tư và có chiến lược phát triển phù hợp. ĐHQGHN kỳ vọng Trường ĐH Công nghệ sẽ tạo dấu ấn riêng bằng các giải pháp, các sản phẩm công nghệ, phát minh sáng chế để trở thành một đơn vị tiên phong không chỉ trong ĐHQGHN mà còn trong cả nước.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý, PGS.TS. Chử Đức Trình - Chủ nhiệm khoa Điện tử viễn thông cho rằng “trong thời gian tới Nhà trường và các đơn vị cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng quản lý đào tạo sinh viên; quan tâm giải quyết bài toán giảm tỷ lệ sinh viên bị buộc thôi học. Bên cạnh đó, chương trình đào chất lượng cao là một trong những cơ hội phát triển cho Nhà trường. Sau nhiều năm thực hiện tuyển sinh, ban chủ nhiệm khoa và giảng viên khoa Điện tử viễn thông đều nghĩ rằng chương trình đào tạo về kinh tế có sức hấp dẫn cao hơn nhiều đối với chương trình đào tạo về công nghệ. Nhưng hiện nay, điểm xét tuyển của Trường vẫn giữ mức điểm cao để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhưng số lượng sinh viên vẫn đáp ứng được yêu cầu. Vậy chứng tỏ sức hút của Trường ĐHCN không hề sút giảm, vì phụ huynh quan tâm đến uy tín, thương hiệu của Nhà trường. Do vậy, trong những năm tới đây Nhà trường nên phát triển thêm nữa uy tín và danh tiếng thông qua các chương trình đào tạo chất lượng cao và từng bước mở rộng đối tượng, nguồn sinh viên. Khi tuyển sinh, chỉ tiêu sinh viên trên một chương trình đào tạo rất quan trọng.

Ngoài ra, đào tạo sau đại học không những nâng cao vị thế của Nhà trường mà còn đóng vai trò rất lớn trong việc thu hút đề tài, ảnh hưởng của Trường với các đơn vị khác. Trong thời gian tới, Nhà trường nên quan tâm thực hiện đào tạo chứng chỉ sau đại học, phát triển ra địa bàn các tỉnh trọng yếu”.

Cùng quan điểm với PGS.TS. Chử Đức Trình, PGS.TS. Trương Ninh Thuận - Phó Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin cũng cho rằng “việc đổi mới để hấp dẫn người học từ các chương trình đào tạo thạc sĩ là cần thiết. Các chương trình đào tạo thạc sỹ của Trường đều là các chương trình truyền thống, phù hợp với ngành nghề và mã ngành quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chương trình này đều rất thông dụng, được giảng dạy ở nhiều trường nước ngoài. Vì vậy, cần hiện đại  hóa chương trình đào tạo sau đại học. Cụ thể, tích hợp các học phần mới vào chương trình đào tạo hiện nay, mở thêm các chương  trình đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu người học, mở trung tâm đào tạo cấp chứng chỉ cho một số học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người học”.

 Tuyết Nga - Bản tin số 310 - 311
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   |