Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ
Trong các ngày từ 16/6 – 19/6/2017, ĐHQGHN phối hợp với Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ dành cho cán bộ quản lý, phụ trách tổ bảo vệ, nhân viên bảo vệ đang công tác tại các đơn vị trong ĐHQGHN.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ, đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHQGHN cùng gần 50 học viên là cán bộ quản lý, phụ trách tổ bảo vệ, nhân viên bảo vệ của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ cơ quan những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ, các quy định của pháp luật về nghiệp vụ bảo vệ cơ quan để chủ động phòng ngừa, sử dụng thành thạo các phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ cơ quan khi có sự cố hoặc vụ việc xảy ra; nâng cao khả năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về nghiệp vụ bảo vệ cơ quan. Từ đó, tự kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cơ quan.

Phát biểu khai mạc, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng ĐHQGHN Trần Quốc Bình cho biết, công tác an ninh, trật tự tại các đơn vị sự nghiệp, các trường đại học luôn có vị trí đặc biệt quan trọng, trong đó, việc củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ cơ quan, trường học là nhiệm vụ cần thiết. Lớp tập huấn được tổ chức không chỉ giúp tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các học viên mà còn với kỳ vọng tạo sự kết nối chặt chẽ trong hệ thống làm công tác bảo vệ, hành chính quản trị các đơn vị thuộc ĐHQGHN nói riêng và của toàn ĐHQGHN nói chung.

Kết thúc khóa tập huấn, học viên sẽ làm bài thu hoạch. Dựa trên kết quả bài thu hoạch, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Cục An ninh Chính trị nội bộ cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ.

 Tiến Dũng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   |