Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội thảo “Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”
Sáng ngày 31/10/2017, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo “Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”. Đây là chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, đề tài: KX.04.14/ 16 – 20.

Phó Giám đốc ĐHQGHN – PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn chủ trì buổi hội thảo.

Tham gia buổi hội thảo có các nhà khoa học và giảng viên đến từ trường Đại học Kinh tế, Viện Chiến lược Chính sách Khoa học & Công nghệ, Học viện chính sách và phát triển, Viện Dân số và các vấn đề xã hội và một số đơn vị khác.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh 4 nhóm vấn đề cần tập trung thảo luận, làm rõ như các vấn đề về:

Nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, rào cản và cơ chế phân bổ nguồn lực trong các mô hình kinh tế, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và kinh nghiệm phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường ở một số nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là ở những nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nauy, Ấn Độ và Singopore…

Báo cáo tại buổi hội thảo, các nhà nghiên cứu đã trình bày trước hội đồng 9 đề tài về nội dung phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế. Thông qua đó, nhóm nghiên cứu đã cung cấp thêm một số vấn đề lý luận, kinh nghiệm từ các nước như Hoa Kỳ, Nauy, Hàn Quốc… và đi tới kết luận hàm ý cho Việt Nam.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến cho sự phát triển của nhóm nghiên cứu nói riêng cũng như bổ sung tri thức cho vấn đề phân bổ nguồn lực nói chung. Cụ thể, cần bám sát, cập nhật tình hình thực tế liên quan trong và ngoài nước; lưu ý đến động lực phát triển và vai trò đóng góp của khoa học & công nghệ; nhìn nhận, bổ sung nguồn lực về di sản và tinh thần; khẳng định vị trí, vai trò của Nhà nước trong vấn đề phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế.

 

 Thương Huyền - Uyên Bùi - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   |