Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo theo chuẩn AUN-QA
Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2017, trong hai ngày 31/10 và 01/11/2017, ĐHQGHN tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn AUN - QA” cho các đồng chí là Trưởng phòng Đào tạo, cán bộ quản lý cấp Khoa phụ trách công tác đào tạo và các cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch vào các chức danh tương đương.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ, để đạt được mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu chất lượng cao và đẳng cấp quốc tế thì ĐHQGHN cũng như các đại học khác cần đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế.

Phó Giám đốc cho rằng, mục tiêu của lớp tập huấn này là cập nhật cho các cán bộ, giảng viên những thông tin chung, thông tin cụ thể và chuyên sâu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của nó đến giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có ĐHQGHN; quản lý đào tạo tại ĐHQGHN; hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng (về đào tạo) của AUN-QA; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA; kinh nghiệm của Trường ĐH Khoa học tự nhiên trong tổ chức đánh giá chất lượng đơn vị đào tạo. Bên cạnh đó, lớp tập huấn này còn là cơ hội để các học viên giao lưu, trao đổi, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA.

Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn đề nghị các học viên cần tích cực tham gia thảo luận, trao đổi về các chủ đề đã được đặt ra trên tinh thần học để vận dụng vào thực tiễn. Những vấn đề thảo luận và trao đổi có thể là những vấn đề còn vướng mắc trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo và đề nghị các giải pháp tháo gỡ.

Giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng là các nhà quản lý, chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý đào tạo, tổ chức và tham gia đoàn đánh giá của AUN-QA, như: GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN; TS. Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN;  GS.TS Phan Tuấn Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Kết thúc chương trình chương trình bồi dưỡng học viên được cung cấp và chia sẻ, thảo luận về những kiến thức, nội dung như: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động của cuộc cách mạng tới nền giáo dục đại học; Các văn bản, quy định mới trong công tác quản lý đào tạo của Nhà nước và ĐHQGHN; Hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng trong công tác quản lý đào tạo của AUN-QA; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA;  Kinh nghiệm tổ chức đánh giá công tác quản lý chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường ĐHKHTN và một số khuyến nghị cho các đơn vị trong ĐHQGHN.

 

 Minh Khuê - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   |