Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đổi mới trong hoạt động của Hội đồng chuyên môn hướng tới một đại học định hướng nghiên cứu hiện đại
Cuối năm 2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành quyết định thành lập 8 Hội đồng chuyên môn (viết tắt là HĐCM) - các tổ chức tư vấn mới được thành lập, thay thế cho các Hội đồng khoa học ngành và Hội đồng khoa học liên ngành trước đây.

Tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Các HĐCM có tính liên ngành lớn hơn và có tính tương thích, cộng hưởng để thực hiện các chương trình lớn của nhà nước, các chương trình trọng điểm quốc gia.

Theo đó, mỗi Hội đồng gồm không quá 15 nhà khoa học đến từ các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN. Đây là các nhà khoa học nhiều kinh nghiệm, có thành tích trong nghiên cứu, hướng đến phát triển đội ngũ kế cận và đảm bảo nhân tố phát triển của ĐHQGHN. Hội đồng này do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập, giải thể; có nhiệm kì hoạt động cùng với nhiệm kì của Giám đốc.

HĐCM là tổ chức tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về các hoạt động khoa học và công nghệ và đào tạo, thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN. Hội đồng có trách nhiệm cụ thể hóa các kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo vào trong lĩnh vực liên quan. Chủ tịch HĐCM là thành viên đương nhiên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN.

Đặc biệt, khác với các Hội đồng ngành và liên ngành trước đây, HĐCM sẽ có các hoạt động khoa học cụ thể, hướng đến sự kết nối và hội nhập quốc tế, ...  đồng thời tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc ban hành các quyết định và lĩnh vực ưu tiên đầu tư thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Các HĐCM sẽ tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi khoa học trong và ngoài nước, kiến tạo môi trường học thuật tích cực và tham mưu các nhiệm vụ khoa học lớn xứng tầm với ĐHQGHN.

Việc đổi mới các hoạt động của Hội đồng là một hoạt động tự thân, theo thông lệ và nguyên tắc như của các cơ sở giáo dục đại học quốc tế (3R: review, research và reform). Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển có tính qui luật là chuyên sâu của khoa học thì khuynh hướng khoa học liên ngành cũng trở nên cần thiết đối với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Trước những thách thức của thực tiễn, các Hội đồng cần có những thay đổi để tăng cường tính tự chủ của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên. Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra những yêu cầu mới cho giáo dục đại học và những hoạt động khoa học và đào tạo của ĐHQGHN.

(trích ý kiến Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN Vũ Minh Giang tại Phiên họp ngày 30/8/2017)

Một số nhiệm vụ của HĐCM

Tại cuộc họp với thường trực HĐCM mới đây, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, HĐCM là hội đồng tư vấn, hoạt động độc lập với các phòng thí nghiệm, các nhóm nghiên cứu mạnh và các nhà khoa học, ... HĐCM không thực thi trực tiếp các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn lưu ý, đối tượng đề xuất và thực thi nhiệm vụ khoa học là các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…

HĐCM sẽ thực hiện việc tư vấn cho Ban Giám đốc về chính sách khoa học công nghệ; định hướng khoa học công nghệ và phương pháp quản lí khoa học công nghệ của toàn ĐHQGHN.

Các sinh hoạt khoa học của HĐCM gắn với việc tư vấn xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển, các chính sách về khoa học, công nghệ và đào tạo của ĐHQGHN; xác định, đề xuất qui hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đường hướng phát triển ưu tiên, các nhiệm vụ về hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn liên quan.

HĐCM tham mưu cho Giám đốc ĐHQGHN trong việc tư vấn các vấn đề quốc gia liên quan đến khoa học, công nghệ và đào tạo. Cùng với đó, HĐCM đề xuất việc xây dựng các ngành học mới và qui hoạch hệ thống ngành, chuyên ngành; các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn và trong toàn ĐHQGHN.

HĐCM có nhiệm vụ thẩm định các công trình đăng ký xét giải thưởng khoa học và công nghệ tại ĐHQGHN trong lĩnh vực chuyên môn theo qui định và hướng dẫn về các giải thưởng khoa học và công nghệ của ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc với thường trực HĐCM, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đề nghị các HĐCM xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 và đề xuất các định hướng trong giai đoạn 2018 - 2021. Ông cho rằng các HĐCM nên lường trước các khó khăn, những thách thức và hướng giải quyết. Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao tính trách nhiệm và tự nguyện của người trí thức đối với xã hội trong việc đề xuất các nghiên cứu.

Giám đốc giao cho Ban Khoa học và Công nghệ làm đầu mối xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu, hồ sơ các nhiệm vụ khoa học công nghệ (trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ quốc gia) phục vụ công tác thông tin, tư vấn và đánh giá của HĐCM.

Các HĐCM của ĐHQGHN hiện nay gồm:

1. Hội đồng khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán;

2. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vật liệu và Năng lượng;

3. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sự sống;

4. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường;

5. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quản trị và Kinh tế;

6. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Nhân văn và Nghệ thuật;

7. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Xã hội và Hành vi ;

8. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Giáo dục.

 >>> Các tin bài liên quan:

- Ban Giám đốc gặp gỡ thân mật các thành viên Hội đồng chuyên môn ĐHQGHN

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN: Đổi mới hoạt động tư vấn của các Hội đồng chuyên môn

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   |