Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN ra mắt Cổng thông tin tuyển sinh cho sinh viên quốc tế
Để tăng cường thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi tại các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN, phần mềm tuyển sinh sinh viên quốc tế trực tuyến http://admissions.vnu.edu.vn/ đã được kết nối trên Cổng Thông tin Điện tử ĐHQGHN từ ngày 15/6/2018.

Phần mềm và cổng thông tin tuyển sinh cho sinh viên quốc tế được Trung tâm ứng dụng CNTT (thuộc Văn phòng ĐHQGHN) phối hợp với Ban Đào tạo xây dựng nhằm cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo và phương tiện để sinh viên, học viên, NCS người nước ngoài đăng ký học tập ở các bậc học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các chương trình trao đổi sinh viên, đào tạo ngắn hạn tại ĐHQGHN.

Phần mềm gồm trang thông tin và trang đăng ký học. Trang thông tin cung cấp các thông tin về các chương trình đào tạo, thông tin tuyển sinh, các dịch vụ hỗ trợ học tập, học bổng… Sinh viên quốc tế có thể tìm hiểu thông tin và gửi email đề nghị tư vấn tới từng đơn vị đào tạo mà họ quan tâm. Đây là trang thông tin mà mỗi đơn vị đào tạo sẽ thực hiện việc quản trị cập nhật thông tin bằng tiếng Anh (hoặc tiếng nước ngoài khác), cập nhật hình ảnh, tương tác với sinh viên quốc tế, xét duyệt hồ sơ đăng ký học, tổng hợp báo cáo, thống kê….

Thông qua phần mềm tuyển sinh này, sinh viên quốc tế có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký học và nộp hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện. Phần mềm là kênh kết nối sinh viên quốc tế với các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN, là công cụ góp phần thúc đẩy việc thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi, nghiên cứu, góp phần tăng cường sự quốc tế hóa và hội nhập quốc tế của ĐHQGHN.

Để phần mềm tuyển sinh sinh viên quốc tế thực sự trở thành một kênh kết nối hữu hiệu, thu hút được nhiều sinh viên nước ngoài tìm hiểu và đăng ký học tập tại các đơn vị, cần có sự quan tâm sát sao, tích cực xây dựng, cung cấp thông tin bằng tiếng Anh và tương tác với sinh viên quốc tế của các đơn vị đào tạo; cần có sự chủ động thông báo, giới thiệu về phần mềm tuyển sinh này tại đơn vị và giới thiệu với các đối tác quốc tế của đơn vị.

Theo Quy định của ĐHQGHN, tất cả các sinh viên quốc tế nhập học dài hạn hay ngắn hạn tại ĐHQGHN đều phải đăng ký và nộp hồ sơ qua phần mềm này.

Truy cập cổng thông tin và phần mềm tuyển sinh sinh viên quốc tế trên website của ĐHQGHN: 

http://admissions.vnu.edu.vn/index.php/home

http://admissions-apply.vnu.edu.vn/?SelectedDonVi=6&SelectedProgram_Type=2

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   |