Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN đẩy mạnh việc phân cấp, trao quyền tự chủ cho các đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Chiều ngày 22/6/2018, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ và Ban Tổ chức Cán bộ đã tổ chức khai giảng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý đất đai cho viên chức và người lao động của Trung tâm.

Tham dự chương trình khai giảng có TS. Nguyễn Đức Đăng – Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc, về phía giảng viên có PGS.TS Trần Văn Tuấn – Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 1041/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/3/2017. Theo đó, Trung tâm được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả và phát triển bền vững đất đai, tài sản của ĐHQGHN tại Hòa Lạc và khu vực Ba Vì. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài việc không ngừng khuyến khích, động viên viên chức, người lao động tham gia các chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN để tổ chức các chương trình nhằm trang bị cho cán bộ những kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc Nguyễn Đức Đăng trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo ĐQHGHN đã quan tâm, định hướng cho Trung tâm trong việc xây dựng các nội dung chương trình. Ông đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường, Trường Đại học Công nghệ đã nhiệt tình phối hợp với Trung tâm để tổ chức chương trình này.

Giám đốc trung tâm mong muốn cán bộ được cử tham gia chương trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình với giảng viên để làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy kinh nghiệm và học tập được nhiều kiến thức bổ ích.

Trước đó, ngày 16/5/2018, Ban Tổ chức Cán bộ đã tổ chức buổi làm việc về chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức và người lao động của Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc với sự tham gia của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ để thống nhất về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chương trình đào tạo, bồi dưỡng gồm 9 chuyên đề kéo dài trong gần 3 tháng: Chuyên đề 1: Kiến thức cơ sở quản lý nhà nước về đất đai; Chuyên đề 2: Hệ thống chính sách pháp luật về đất đai; Chuyên đề 3: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chuyên đề 4: Quản lí hồ sơ địa chính; Chuyên đề 5: Quản lí tài nguyên môi trường; Chuyên đề 6: Thống kê, kiểm kê đất đai, dự án; Chuyên đề 7: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu không gian; Chuyên đề 8: Quan trắc môi trường; Chuyên đề 9: Công nghệ giám sát tài nguyên, môi trường. Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tiếp tục hỗ trợ và chuyển giao các công nghệ tiên tiến hiện nay trong công tác quản lý và giám sát tài nguyên đất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc.           

Trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ tăng cường việc hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán đơn vị, đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp, trao quyền tự chủ cho các đơn vị trong việc triển khai, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động theo định hướng phát triển và nhu cầu của đơn vị. 

 Đào Tuấn - VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   |