Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN có thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA
Vừa qua, Giám đốc điều hành Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network, viết tắt là AUN) đã thông báo về việc có bốn chương trình đào tạo của ĐHQGHN chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance).

Đó là các chương trình: cử nhân Khí tượng, cử nhân Địa lý Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; cử nhân ngành Văn học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; thạc sĩ pháp Luật về quyền con người của Khoa Luật, ĐHQGHN. Bốn chương trình này đã được các chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục AUN-QA đánh giá ngoài hồi tháng 11/2017.

Bốn chương trình đào tạo của ĐHQGHN vừa được nhận chứng nhận đạt chuẩn AUN - QA

Bộ tiêu chuẩn AUN đánh giá chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp v.v

Theo kết quả của đoàn đánh giá ngoài của AUN, 04 chương trình đào tạo đại học ĐHQGHN đạt trung bình từ 4.0 đến 4.5. AUN-QA có 11 tiêu chuẩn bao gồm 50 tiêu chí đánh giá sử dung chung cho tất cả các chương trình đào tạo. Thang đánh giá của AUN-QA gồm 7 mức, trong đó mức 4 là đạt yêu cầu, mức 5 là đạt cao hơn yêu cầu của tiêu chuẩn/tiêu chí, mức 6 là xuất sắc, mức 7 là cấp quốc tế. Trong 4 chương trình đào tạo được kiểm định AUN-QA 2017, mỗi chương trình đào tạo có một số tiêu chuẩn được điểm 5 (nghĩa là chương trình tham gia đánh giá kiểm định của ĐHQGHN hoàn thành cao hơn so với yêu cầu của tiêu chuẩn): tiêu chuẩn về cấu trúc và nội dung chương trình dạy học, phương pháp tiếp cận trong dạy và học, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, đội ngũ nhân viên, nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn kết quả đầu ra.

Theo kết luận của Đoàn đánh giá ngoài, 04 chương trình đào tạo đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng có hiệu quả. Tất cả các tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định quốc tế của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Phần lớn các tiêu chuẩn được đánh giá và xếp loại tốt, riêng tiêu chuẩn về “Chất lượng sinh viên” được xếp loại rất tốt.

Các chuyên gia đánh giá ngoài AUN-QA cũng đưa ra một số khuyến nghị để các chương trình của ĐHQGHN trong thời gian tới tham gia kiểm định chất lượng được hiệu quả hơn: Các chương trình đào tạo cần đảm bảo chuẩn đầu ra bằng cách sử dụng thang phân loại các kỹ năng nhận thức, tâm lý và cảm giác bậc cao. Cần có ma trận môn học ghi rõ các phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, và các tiêu chí để đánh giá hiệu quả thực hiện các chuẩn đầu ra. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phải dễ tiếp cận. Cập nhật bổ sung tài liệu, sách trong thư viện liên quan đến chương trình đào tạo; trang thiết bị về công nghệ thông tin cần được nâng cấp.

Theo TS. Nghiêm Xuân Huy – Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN thì hàng năm, ĐHQGHN đều tiến hành kiểm định chất lượng các chương trình giáo dục theo chuẩn AUN-QA. Hiện có tổng số 22 chương trình đào tạo của ĐHQGHN đã được AUN-QA đánh giá và cấp giấy chứng nhận chất lượng. Theo kế hoạch cuối năm 2018 sẽ có thêm 07 chương trình đào tạo của ĐHQGHN tham gia Kiểm định Chất lượng AUN-QA: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật hóa học, cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; cử nhân Xã hội học, cử nhân Tâm lý học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn; cử nhân Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Trường ĐH Công nghệ; cử nhân Ngôn ngữ Anh CLC, Trường ĐH Ngoại ngữ và thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, khoa Quản trị kinh doanh, ĐHQGHN.

Số lượng các chương trình đào tạo của ĐHQGHN được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA không ngừng được tăng lên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHQGHN mà còn đóng góp quan trọng vào đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam và khu vực. Công tác đánh giá chất lượng được thực hiện thường xuyên giúp nâng cao chất lượng của sinh viên tốt nghiệp. Đảm bảo chất lượng giáo dục đã trở thành văn hoá tại ĐHQGHN. 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẠT CHUẨN AUN - QA

1. Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin - Trường ĐH Công nghệ

2. Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế Đối ngoại (đổi tên thành Kinh tế Quốc tế năm 2012) - Trường ĐH Kinh tế

3. Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Hóa học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

4. Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tếing Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ

5. Chương trình đào tạo cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông - Trường ĐH Công nghệ

6. Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Sinh học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

7. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Toán học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ học - Trường ĐHK hoa học Xã hội và Nhân văn

9. Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ

10. Chương trình đào tạo cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Khoa học máy tính - Trường ĐH Công nghệ

11. Chương trình đào tạo cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế

12. Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Vật lý - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

13. Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Khoa họcM ôi trường - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Địa chất học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

15. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông Phương học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

16. Chương trình đào tạo Thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ

17. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

18. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật học - Khoa Luật

19. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Văn học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

20. Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Địa lý tự nhiên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

21. Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Khí tượng - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

22. Chương trình đào tạo ngành Thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người - Khoa Luật

Thông tin liên quan:

- ĐHQGHN kiểm định chất lượng thêm 3 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

- (Ảnh) HUS - VNU Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 48

- Đánh giá chất lượng theo chuẩn AUN-QA Trường ĐHKHTN: trò chuyện với người điều phối

Chính thức khởi động hệ thống kiểm định chất lượng trường đại học theo chuẩn AUN-QA

Khai mạc khóa đào tạo đầu tiên về đánh giá chất lượng trường đại học của AUN-QA

Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 69

Bế mạc phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 69

- Đánh giá chất lượng theo chuẩn AUN-QA Trường ĐHKHTN: trò chuyện với người điều phối

 

 Thùy Dương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   |