Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm Khảo thí - ĐHQGHN: Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đo lường đánh giá tiên tiến trong công tác đào tạo
Ngày 07/01/2019, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và Tổng kết năm 2018.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN Vũ Đỗ Long trình bày, năm 2018 Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 02 đợt thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 của ĐHQGHN với vai trò là đơn vị ra đề thi, sao in đề thi và chấm thi bài thi ĐGNL cho gần 1500 thí sinh thuộc 2 khối ngành Khoa học Tự nhiên & Công nghệ và Khoa học Xã hội & Nhân văn; Xây dựng 1500 câu hỏi thi kết thúc học phần thuộc khối kiến thức chung trong các chương trình đào tạo đại học; Triển khai thành công 6 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về nâng cao năng lực khảo thí của Trung tâm; Ban hành Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Cùng với đó, Giám đốc Trung tâm cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong năm vừa qua của Trung tâm.

Tiếp tục phát huy những thành công đạt được trong năm 2018, Giám đốc Trung tâm đề ra những vụ trọng tâm trong năm 2019: Xây dựng các báo cáo tư vấn chính sách trình ĐHQGHN (Mô hình tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học bằng bài thi Đánh giá năng lực; Mô hình tổ chức và hoạt động khảo thí trong ĐHQGHN; Mô hình thực thi quy chuẩn về đạo đức nghiên cứu); Triển khai kế hoạch hoạt động chung với các đơn vị đào tạo giai đoạn 2019 - 2020 với trọng tâm là xây dựng mạng lưới nhân lực khảo thí tại ĐHQGHN; Tiếp tục triển khai Chương trình nâng cao năng lực khảo thí với 03 giải pháp; Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức đào tạo, tập huấn về đo lường, đánh giá trong giáo dục và xây dựng nhóm nghiên cứu trong đội ngũ viên chức, người lao động của đơn vị.

Hội nghị cũng được nghe Báo cáo công khai tài chính năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 2018 của Trung tâm và Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đã được nghe ý kiến đóng góp rất tích cực từ phía các đại biểu về phương hướng nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2019.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm trong năm vừa qua. Phó Giám đốc ĐHQGHN khẳng định trong những năm tới Trung tâm cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể: đề xuất với ĐHQGHN về mô hình khảo thí của ĐHQGHN; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên; triển khai thực hiện Đề án thi môn chung; phối hợp với Khoa Quản trị chất lượng, Trường Đại học Giáo dục để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu; phối hợp với các ban chức năng để tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác trong việc tổ chức các hoạt động dịch vụ nâng cao đời sống cán bộ; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của ban lãnh đạo và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ theo vị trí việc làm.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và danh hiệu chiến sĩ thi đua của  ĐHQGHN cho các cá nhân, tập thể của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

Toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

>>>>> Các tin bài liên quan

- Thành lập Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trực thuộc ĐHQGHN

- Kết nối hoạt động khảo thí trong toàn ĐHQGHN.

 

 Đoàn Thái - VNU - CET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   |