Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc: Đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ lớn
Ngày 11/1/2019, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa lạc đã tiến hành Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa lạc Nguyễn Đức Đăng đã tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc Nguyễn Đức Đăng báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, năm qua, Trung tâm đã hoàn thành một số nhiệm vụ nổi bật như sau: hoàn thành tái cấu trúc Trung tâm với việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới, kiện toàn bộ máy hoạt động; hoàn thành công tác rà soát, tiếp nhận hồ sơ cơ sở vật chất, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư của Dự án Hòa Lạc phục vụ chuyển chủ đầu tư Dự án Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng cho ĐHQGHN; Hoàn thành cắm biển công bố qui hoạch Nút giao thông số 5 và tiếp nhận bàn giao 13,54 ha/ 24 ha đất từ Ban Quản lí Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng Trường ĐH Việt Nhật, ...

Trong năm 2018, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc đã nỗ lực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh khác. Nhiều tập thể và cá nhân của Trung tâm vinh dự được nhận các danh hiệu thi đua, ghi nhận các đóng góp xuất sắc đối với sự phát triển chung. Trong đó, Tập thể Trung tâm được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN; 10 cá nhân được trao tặng Kỉ nhiệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN”; ...

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Giám đốc Trung tâm cũng thẳng thắn nhìn nhận về những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Cùng với đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ công tác của năm 2018, nhận diện bối cảnh của năm 2019, tập thể Trung tâm xác định xây dựng đơn vị từng bước vững mạnh và phát triển trên cơ sở đúng qui định của pháp luật, của ĐHQGHN và chiến lược phát triển của đơn vị; phát huy nội lực về con người, cơ sở vật chất hiện có để gia tăng nguồn thu và tăng thu nhập cho cán bộ.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể Trung tâm đã được trong năm vừa qua, đặc biệt là công tác an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Phó Giám đốc yêu cầu  Trung tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đặt ra trong năm 2019 - một năm sẽ có nhiều thay đổi lớn. Trung tâm cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến làm sổ đỏ,  giải phóng mặt bằng - tái định cư, ...

Trong khuôn khổ của Hội nghị, đại diện chính quyền địa phương bày tỏ sự chia sẻ với những công việc của Trung tâm đang thực hiện và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ĐHQGHN trong thời gian tới, vì sự phát triển chung. Hàng chục ý kiến của đại diện các đơn vị thuộc Trung tâm và nhiều cá nhân thảo luận về các nội dung công tác và bày tỏ sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Giám đốc Trung tâm Nguyễn Đức Đăng đã trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quí cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   |