Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: Chủ động và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tương lai
Đó là chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị tái sắp xếp và đổi mới danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ngày 5/8/2019.

 

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải, lãnh đạo Ban Đào tạo, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục cùng dự và thảo luận tại hội nghị.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Vũ Hoàng Linh cho biết, với mục tiêu ổn định quy mô đào tạo trong giai đoạn đầu và tăng dần trong những năm tiếp theo, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo khoa học cơ bản, phát triển các ngành và lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật (ứng dụng) dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đề xuất các giải pháp tái sắp xếp và đổi mới ngành/chuyên ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Phó Hiệu trưởng Vũ Hoàng Linh chia sẻ, tính đến cuối năm học 2018-2019, Trường có 25 ngành đào tạo đại học (với 42 chương trình đào tạo) thuộc 10 lĩnh vực, 48 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (với 51 chương trình đào tạo) thuộc 08 lĩnh vực và 47 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ thuộc 07 lĩnh vực. Trong đó, có 10 chương trình đào tạo bậc đại học đã kiểm định AUN, 04 ngành có chương trình đào tạo tài năng, 04 chương trình đào tạo chất lượng cao, 02 chương trình đào tạo tiên tiến, 02 chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, 05 chương trình đào tạo chất lượng cao theo TT23.

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh cũng cho biết thêm về định hướng và nguyên tắc tái sắp xếp và đổi mới danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trường như sau:

TS. Trương Thanh Tú - Phó trưởng Phòng Đào tạo trình bày báo cáo sắp xếp và đổi mới danh mục ngành đào tạo bậc đại học

Đối với bậc đại học, nhóm Khoa học cơ bản và Khoa học ứng dụng được sắp xếp với tỉ lệ hài hòa trong trường và tại mỗi khoa (số chương trình đào tạo khoa học cơ bản không quá 50% nhưng không dưới 33% và không có ranh giới rõ rệt giữa cơ bản - ứng dụng ở một số ngành đào tạo). Mở mới các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, liên ngành/liên khoa đồng thời dừng hoặc điều chỉnh, tái sắp xếp các chương trình đào tạo không nằm trong danh sách ưu tiên với tổng số ngành/chương trình đào tạo và chỉ tiêu không thay đổi quá 10% mỗi năm. Ưu tiên duy trì các ngành hiện có chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao hoặc đã kiểm định AUN.

TS. Ngô Thị Lan Phương - Phó trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học trình bày báo cáo sắp xếp và đổi mới danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học

Đối với bậc sau đại học, nhóm các chuyên ngành bậc thạc sĩ trong từng khoa thành ngành tương ứng với danh mục ngành đào tạo đại học, xây dựng một số chương trình đào tạo mới, liên ngành, có nhu cầu cao hoặc phù hợp với xu hướng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo sắp xếp và đổi mới danh mục ngành đào tạo bậc đại học, sắp xếp và đổi mới danh mục ngành/chuyên ngành bậc sau đại học.

Đại diện các phòng, khoa của Trường cũng bàn thảo nhiều vấn đề xoay quanh giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo bậc đại học và sau đại học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Các ý kiến đều cho rằng cần cân đối và mở thêm các ngành mới, định hướng ứng dụng đáp ứng yêu cầu của xã hội, đồng thời có cơ chế tuyển thẳng bậc sau đại học đối với cử nhân tốt nghiệp các chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến và các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, Nhà trường cần tổ chức khảo sát, đánh giá nghiêm túc về thực trạng đào tạo của đơn vị và đối chiếu với nhu cầu xã hội. Từ đó nhận diện một cách khách quan những điểm mạnh cũng như những tồn tại của từng chương trình đào tạo, phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp thích hợp và mang tính căn cốt.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đề nghị Nhà trường tham khảo kinh nghiệm trên thế giới để mở thêm các chương trình đào tạo mới có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động cũng như yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cũng yêu cầu Trường cân nhắc phương án gộp các chương trình đào tạo tiến sĩ để đảm bảo nguồn lực của đơn vị không bị phân tán, đồng thời cân nhắc xây dựng ngân hàng các học phần/modul để có thể linh hoạt xây dựng các chương trình đào tạo khác nhau, gia tăng khả năng lựa chọn cho người học.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đề nghị lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên xác định rõ triết lý phát triển, từ đó xây dựng đề án tổng thể tái sắp xếp, tái cấu trúc đơn vị, tiến tới tái cấu trúc ngành/chuyên ngành đào tạo một cách hợp lý.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Trường cần liên tục rà soát và xây dựng các chương trình đào tạo để chủ động, đáp ứng được nhu cầu của nguồn nhân lực cho tương lai. Đồng thời, Nhà trường cần đề ra các giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng các ngành/chuyên ngành đào tạo mũi nhọn, vừa phát huy thế mạnh của đơn vị vừa đáp ứng yêu cầu của xã hội.

 

 Hương Giang - Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   |