Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHKHXH&NV tuyển viên chức đợt II năm 2006
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQGHN tổ chức tuyển dụng viên chức hợp đồng làm việc vào các ngạch Giảng viên, Chuyên viên đợt II năm 2006.

CHỈ TIÊU:

ĐƠN VỊ/ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN

SỐ CHỈ TIÊU

I. NGẠCH GIẢNG VIÊN

 

Khoa Triết học

2

- Logic học

1

- Tôn giáo

1

Khoa Đông phương học

1

- Hàn Quốc học

1

Khoa Lưu trữ học và QTVP

1

- Quản trị văn phòng

1

Khoa Quốc tế học

4

- Quan hệ quốc tế

2

- Châu Mỹ học

2

Khoa Khoa học Quản lý

2

- Bảo hộ và Sở hữu trí tuệ

1

- Quản lý xã hội

1

Bộ môn Tiếng nước ngoài

2

- Tiếng Anh

2

Khoa Văn học

4

- Văn học dân gian

1

- Văn học Trung Quốc

1

- Văn học Nga

1

- Văn học Pháp

1

Khoa Thông tin - Thư viện

1

- Tin học ứng dụng

1

Khoa Lịch sử

1

- Nhân học

1

II. NGẠCH CHUYÊN VIÊN

 

 Phòng Đào tạo

1

 Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo

2

 Phòng Tổ chức Cán bộ

1

 Phòng Quan hệ quốc tế

1

 Phòng Hành chính Quản trị

1

 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (Tư vấn hướng nghiệp)

1

 Bộ môn Giáo dục thể chất

1

TỔNG SỐ:

26

 

YÊU CẦU:

ng viên đăng ký tuyển dụng phải có đủ điều kiện được quy định tại Điều 5 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, ứng viên cần đạt các tiêu chuẩn được nêu trong Công văn số 1660/TCCB ngày 15/12/2005 và trong Quy định được ban hành theo Quyết định số 1955/QĐ-TCCB ngày 16/11/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cũng như các yêu cầu của Nhà trường đối với mỗi ngạch viên chức đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: 

I. Đối với ngạch Giảng viên: Cần đạt một trong các yêu cầu sau:

-  Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp và không quá 50 tuổi.

- Những người chưa có học vị Tiến sĩ, cần đáp ứng các điều kiện:

 

 

CÁC ĐIỀU KIỆN

Có học vị Thạc sĩ chuyên ngành phù hợp

tại ĐHQGHN

Có học vị Thạc sĩ chuyên ngành phù hợp không thuộc ĐHQGHN

Tốt nghiệp đại học chính quy ngành phù hợp tại ĐHQGHN

1.

 

Kết quả đào tạo

 

 

Điểm TBC các môn học toàn khoá

Đạt từ 8,0 trở lên

Đạt từ 9,0 trở lên

Điểm TBC các môn học toàn khoá

Đạt từ 8,0 trở lên

Trong đó

- Điểm TBC các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và điểm thưởng thành tích NCKH

Đạt từ 8,5 trở lên (không có môn nào dưới 7,0 ở lần thi thứ nhất)

Đạt từ 9,0 trở lên (không có môn nào dưới 8,0 ở lần thi thứ nhất)

Trong đó

- Điểm TBC các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành, chuyên ngành, nghiệp vụ, khoá luận/thi tốt nghiệp và điểm thưởng thành tích NCKH

Đạt từ 9,0 trở lên (không có môn nào phải thi lại)

- Điểm TBC  môn ngoại ngữ (môn ngoại ngữ 2 đối với ngành ngoại ngữ)

Đạt từ 7,0 trở lên

(hoặc có chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo bậc TS của ĐHQGHN)

Đạt từ 8,0 trở lên

(hoặc có chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo bậc TS của ĐHQGHN)

- Điểm TBC môn ngoại ngữ (môn ngoại ngữ 2 đối với ngành ngoại ngữ)

Đạt từ 8,0 trở lên

(hoặc có chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo bậc TS của ĐHQGHN

2

Nghiên cứu khoa học

 Có ít nhất 01 bài báo phù hợp với đề tàI nghiên cứu đã được công bố (toàn văn) trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế.

Đạt  giải thưởng NCKH sinh viên cấp trường, khoa trực thuộc trở lên hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế, hoặc có khoá luận tốt nghiệp đạt điểm 10.

3

Điểm tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp đạt từ 9,5  điểm trở lên

Luận văn tốt nghiệp đạt 10 đIểm

 

4

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ C (ngoại ngữ 2 đối với ứng viên dự tuyển vào Bộ môn Tiếng nước ngoài)

5

Tuổi đời

Không quá 33 tuổi

Không quá 28 tuổi

 

II. Đối với ngạch Chuyên viên:

-  Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Sử dụng thành thạo chương trình máy tính văn phòng và phần mềm chuyên dụng, có đủ sức khoẻ.

- Ngoại ngữ trình độ B

- Ứng viên dự tuyển vào Phòng Tổ chức Cán bộ là đảng viên, ưu tiên nam giới.

- Ứng viên dự tuyển vào Phòng Hành chính - Quản trị yêu cầu tốt nghiệp ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG:

1. Đơn đăng ký thi tuyển viên chức hợp đồng làm việc năm 2006 (ứng viên nhận mẫu Đơn đăng ký thi tuyển tại Phòng Tổ chức Cán bộ,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN).

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Bản sao Giấy khai sinh.

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền.

5. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có - được quy định tại Điều 7 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Điều 1 Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ).

6. Văn bằng, bảng điểm của toàn khoá học, các loại chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ (những người học tập ở nước ngoài về cần phải có xác nhận, đánh giá của Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian học tập ở nước đó, các văn bằng chứng chỉ được cấp phải dịch sang tiếng Việt).

* Riêng các ứng viên dự tuyển vào ngạch Giảng viên cần chuẩn bị thêm các tài liệu có liên quan, minh chứng cho việc đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được đăng ký dự thi, cụ thể như sau:

* Đối với ứng viên có trình độ cử nhân, cần nộp kèm:

- 01 bảng điểm (do ứng viên tự lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác) thể hiện kết quả điểm và điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành, chuyên ngành, nghiệp vụ, khoá luận/thi tốt nghiệp và điểm thưởng thành tích NCKH. 

- Các bản photo chứng minh về các công trình NCKH đã thực hiện.

  * Đối với ứng viên có trình độ thạc sĩ, cần nộp kèm:

- 01 bảng điểm (do ứng viên tự lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác) thể hiện kết quả điểm và điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và điểm thưởng thành tích NCKH. 

- Bản photo minh chứng về các công trình NCKH đã thực hiện.

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm chụp trong thời gian gần đây.

 

CÁC MÔN THI TUYỂN:

I. Các môn thi chung:

- Lý luận chung: thi viết trong thời gian 120 phút.

- Ngoại ngữ: thi viết trong thời gian 90 phút, trình độ C cho ngạch Giảng viên và trình độ B cho ngạch Chuyên viên. Ứng viên lựa chọn 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ chuyên ngành phục vụ chuyên môn để thi tuyển. Những người đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài, hoặc đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hệ chính quy được miễn thi.

II. Các môn thi chuyên môn:

- Đối với ngạch Giảng viên: Kiểm tra khả năng giảng dạy. Ứng viên chuẩn bị bài giảng về chuyên môn dự tuyển (trong 01 tiết) và giảng trước Hội đồng thi tuyển. Khuyến khích ứng viên sử dụng các thiết bị trình chiếu.

- Đối với ngạch Chuyên viên:

  + Thi soạn thảo văn bản trên máy tính.

  + Thi vấn đáp chuyên môn.

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:  Các buổi chiều từ ngày 08/01 đến ngày  12/01/2007 tại Phòng Tổ chức Cán bộ  - Trường ĐHKHXH&NV.

 

THỜI GIAN THI TUYỂN:  Bắt đầu từ ngày 30/01/2007.

 

Ứng viên cần theo dõi thông tin chi tiết tại: Phòng 602 Nhà E - Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 TRƯỜNG ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :