Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học thuộc ĐHQGHN
Ngày 24/5/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 661/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Trung tâm Công nghệ Sinh học - ĐHQGHN.

Theo đó, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học là cơ sở nghiên cứu khoa học trực thuộc ĐHQGHN; có chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, đào tạo và tư vấn về lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc ĐHQGHN quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học.

Như vậy, tính tới thời điểm này, ĐHQGHN đã có 5 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, 3 viện nghiên cứu - đào tạo, 8 trung tâm nghiên cứu - đào tạo và 8 đơn vị sản xuất - phục vụ.

 Thanh Chương
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :