Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tổng kết một năm thực hiện hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức
Ngày 29/6/2010, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết một năm thực hiện hướng dẫn của ĐHQGHN về tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức

do PGS.TS Phạm Trọng Quát, Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Trần Kim Đỉnh, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN chủ trì.

Tham dự hội nghị có GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Sau khi nghe PGS. TS Trần Kim Đỉnh trình bày Báo cáo tổng kết 1 năm thực hiện Hướng dẫn 1561/HD-TCCB ngày 23/4/2009 của ĐHQGHN về việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại sau 1 năm thực hiện Hướng dẫn trên.

Về cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng quy định, tạo sự thống nhất trong cộng đồng ĐHQGHN. Nhìn chung, Hướng dẫn 1561/HD-TCCB phù hợp với thực tiễn và giải quyết được những vướng mắc, lúng túng trong việc tổ chức hội nghị cán bộ viên chức ở các đơn vị. Tuy nhiên, Hướng dẫn còn một số điểm chưa phù hợp như việc quy định thẩm quyền thanh tra nhân dân còn chưa cụ thể, đối tượng tham gia hội nghị là cán bộ hợp đồng còn chưa rõ ràng, thời gian tổ chức hội nghị còn chưa hợp lí,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS. TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, cần tích hợp Hội nghị Tổng kết năm học và Hội nghị Cán bộ Viên chức vì trùng hợp về nội dung, việc tổ chức hội nghị phải tạo ra sự đồng thuận, phát huy dân chủ, phát huy tính năng động, sáng tạo của toàn thể viên chức để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học. Hội nghị phải đánh giá được những thành tích, cũng như những tồn tại, yếu kém, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học mới. GS. TS Mai Trọng Nhuận đã quán triệt về mốc thời gian tổ chức hội nghị đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Công đoàn ĐHQGHN chỉnh sửa, bổ sung những nội dung chưa hợp lí trong Hướng dẫn 1561.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |