Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phấn đấu để trở thành Nhà xuất bản uy tín trong khu vực và thế giới
Đó là kì vọng của lãnh đạo ĐHQGHN trong Hội nghị cán bộ viên chức của Nhà xuất bản (NXB), ĐHQGHN được tổ chức ngày 8/10/2010.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo thu chi tài chính, Báo cáo thanh tra nhân dân và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo, trao đổi thảo luận nhìn nhận lại những thành tích đã đạt được và khắc phục những khó khăn còn tồn tại trong năm học tới.

TS. Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc ĐHQGHN

Chúc mừng và biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ NXB, ĐHQGHN, TS. Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, trong năm học vừa qua bên cạnh những khó khăn thử thách, NXB đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học và đạt được những thành quả đáng kể được Đảng và Nhà nước đánh giá là một trong những NXB nghiêm túc chấp hành Luật xuất bản và các quy định của ngành. Từ tháng 8/2009 đến tháng 7/2010, đơn vị đã xuất bản 1109 đầu sách. Mở rộng thị phần sách liên kết với các đơn vị ngoài ĐHQGHN, triển khai nghiên cứu xây dựng bộ "Từ điển thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành", ưu tiên các ngành đào tạo thuộc đề án 16+23, thu thập các sách có giá trị lên kế hoạch tái bản, xuất bản.

Phó Giám đốc chỉ đạo, với mục tiêu trở thành NXB có uy tín của khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao thương hiệu, vị thế của ĐHQGHN, trong năm học tới NXB tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức; tạo điều kiện bồi dưỡng cho các cán bộ, viên chức nâng cao trình độ, chất lượng và hiệu quả công tác dịch vụ xuất bản; mở rộng liên kết xuất bản với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN; duy trì và phát triển phương thức tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng phân công lao động cụ thể, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm; xây dựng trang Web phục vụ việc quảng bá hoạt động, thương hiệu sản phẩm của NXB; tiếp tục triển khai thực hiện 2 đề án như Tủ sách khoa học ĐHQGHN, Luật chứng kinh tế - kĩ thuật cho đề án “Xây dựng phần mềm xuất bản và phát hành sách điện tử.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   |