Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục: Chất lượng để phát triển
Là mục tiêu phấn đấu của Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục tại Hội nghị Cán bộ - viên chức được tổ chức vào ngày 27/9/2010.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diện các Ban chức năng ĐHQGHN.

Năm học 2009 – 2010, Viện Đảm bảo chất lượng đào tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong KHCN, đào tạo, công tác tham mưu cho lãnh đạo ĐHQGHN: Trung tâm đã soạn thảo lại các quy định về quy trình và tiêu chuẩn KĐCL đơn vị và KĐCL CTĐT của ĐHQGHN; triển khai thực hiện hiệu quả các đê tài, dự án NCKH các cấp, các hội thảo khoa học, cũng như các đề án được ĐHQGHN giao; đã và đang đào tạo 5 khóa thạc sĩ. Tiếp tục phối hợp với ĐH La Trobe (Australia) đào tạo và cấp bằng học viên cao học và NCS ,…

Mặc dù với một lực lượng còn mỏng, nguồn tài chính chạn chế nhưng Viện đã có những sản phẩm rất cụ thể không chỉ ở phạm vi trong nước mà cả quốc tế.

Năm học 2010 – 2011, Viện Đảm bảo chất lượng tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực nkiểm định chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng; quản trị đại học và khoa công nghệ; kiểm tra đánh giá trong ĐHQGHN; đào tạo Sau đại học.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ biểu dương những thành tích mà Viện đã đạt được đồng thời nhấn mạnh, Viện ĐBCL phải khẳng định được thương hiệu ĐHQGHN thông qua công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo Sau đại học cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Trước hết phải hoàn thiện cơ chế, mở rộng các đối tác; tăng cường đội ngũ cán bộ để đảm bảo tính bền vững; mở rộng thu nhập và quan tâm đến đời sống của cán bộ ở cả hai mặt vật chất và tinh thần.

Trong năm học vừa qua, Tập thể Viện ĐBCLGD đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, được ĐHQGHN công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc.

Hình ảnh PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc ĐHQGHN trao các danh hiệu thi đua cho cán bộ của Viện ĐBCLGD:

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   |