Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Các kỳ Hội thảo quốc tế về Việt Nam học

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất:

- Thời gian: từ ngày 15 - 17/7/1998

- Ðịa điểm: Hội trường Ba Ðình (Hà Nội)

- Chủ đề: Nghiên cứu Việt Nam và tăng cường hợp tác quốc tế

- Số lượng các tiểu ban: 15

- Số lượng các nhà khoa học tham dự: 700 (trong đó có 300 học giả nước ngoài đến từ 26 nước)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại Hội thảo lần thứ nhất.
Ảnh: Bùi Tuấn

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại Hội thảo lần thứ nhất năm 1998.
Ảnh: Bùi Tuấn

 

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai:

- Thời gian: từ ngày 14 - 16/7/2004

- Ðịa điểm: Hội trường Thống Nhất (TP.HCM)

- Chủ đề: Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Truyền thống và hiện đại

- Số lượng các tiểu ban: 10

- Các nội dung chính: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam dưới tác động toàn cầu hóa; Ðổi mới và phát triển; Xã hội, dân số và dân tộc ở Việt Nam; Những vấn đề về lịch sử văn minh và phát triển văn hóa Việt Nam; Nghiên cứu khu vực.

- Số lượng các nhà khoa học tham dự: 189 học giả đến từ 26 quốc gia trên thế giới trong đó có 118 người có tham luận

- Số lượng báo cáo: 300

GS.TSKH Đào Trọng Thi, nguyên Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại Hội thảo lần thứ 2 năm 2004.

 

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ ba:

- Thời gian: từ ngày 5 - 7/12/2008

- Ðịa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)

- Chủ đề: Việt Nam: Hội nhập và phát triển

- Số lượng các tiểu ban: 18

- Các nội dung chính (theo các tiểu ban): Lịch sử Việt Nam truyền thống; Lịch sử Việt Nam hiện đại; Văn hoá Việt Nam; Giao lưu văn hoá; Kinh tế Việt Nam; Xã hội Việt Nam; Pháp luật Việt Nam; Nông thôn, nông nghiệp cổ truyền Việt Nam; Nông thôn, nông nghiệp Việt Nam hiện nay; Ðô thị và đô thị hoá; Ngôn ngữ và Tiếng Việt; Văn học và Nghệ thuật Việt Nam; Các nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu Việt Nam và phương pháp khai thác, xử lý thông tin; Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; Những vấn đề về lý thuyết và phương pháp đào tạo Việt Nam học trên Thế giới và Việt Nam; Những nghiên cứu tổng hợp theo khu vực: Khu vực Thăng Long - Hà Nội, khu vực Nam Bộ và các khu vực khác của Việt Nam; Quan hệ quốc tế của Việt Nam với các nước và khu vực; Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững.

- Số lượng báo cáo đã tập hợp: 868 báo cáo (trong đó có 160 báo cáo quốc tế của 174 nhà khoa học đến từ 23 nước và các vùng lãnh thổ). Các nước có nhiều nhà khoa học tham gia như: Nhật Bản (46 người); Hoa Kỳ (28 người); Nga (15 người); Ðức (10 người); Ðài Loan (9 người); Hàn Quốc (8 người); Trung Quốc (7 người)... 531 báo cáo sẽ được lựa chọn trình bày trong 2 phiên toàn thể và 4 phiên ở các tiểu ban.

 

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ tư:

- Thời gian: từ ngày 26 - 28/11/2012

- Ðịa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)

- Chủ đề: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững

- Số lượng các tiểu ban: 15

- 1500 đại biểu tham dự, trong đó có 250 đại biểu quốc tế đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ

 

 

 >> Bùi Tuấn (tổng hợp) - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   |