Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 7
Ngày 16/9/2011, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 7 được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN và đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ĐHQGHN.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và các đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, các đồng chí trong Ban Giám đốc ĐHQGHN, lãnh đạo các ban Đảng ủy ĐHQGHN, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN.
Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản: Báo cáo hoạt động quý III năm 2011 và hoạt động trọng tâm quý IV của Đảng bộ ĐHQGHN; Báo cáo kiểm điểm 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ĐHQGHN năm học 2011 – 2012; Báo cáo chuyên đề về “Nâng cao khả năng có việc làm của người học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.
Theo đó, trong quý III năm 2011, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, kiểm tra sát sao, toàn diện các lĩnh vực công tác và đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tình hình tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ ổn định. Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III đã hoàn thành với chất lượng cao, công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng tiếp tục đi vào nề nếp, bài bản. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp trong quý III đã thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Đảng ủy giao, nhiều chương tình do Đoàn cấp trên giao đã hoàn thành xuất sắc.
Trong quý IV năm 2011, Đảng ủy ĐHQGHN tiếp tục đề ra một số nội dung công tác trọng tâm liên quan đến Nhiệm vụ chiến lược, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi mặt công tác, chỉ đạo các đơn vị và cá nhân chú trọng tới công tác khai báo đầy đủ các trường thông tin của đơn vị và cá nhân trên cổng thông tin điện tử, phát triển thêm các nguồn lực trong những tháng cuối năm,…
Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy và biểu quyết thống nhất chủ trương về kiện toàn nhân sự Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
Hội nghị cũng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhân sự Phó Giám đốc ĐHQGHN và biểu quyết thống nhất chủ trương về Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHQGHN.
Trên cơ sở thảo luận, thống nhất các ý kiến phát biểu và kết quả bỏ phiếu, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 7 đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.
Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên và các đại biểu dự hội nghị để hoàn chỉnh các văn bản, ban hành và ra Kết luận về những vấn đề đã được thảo luận tại hội nghị; đồng thời chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các Kết luận của Đảng ủy.
Hội nghị đồng thời nhất trí giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN tiếp tục thực hiện quy trình theo thẩm quyền để hoàn tất công tác kiện toàn nhân sự Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, bổ sung quy hoạch nhân sự Phó Giám đốc ĐHQGHN và bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHQGHN.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :