Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI
Ngày 14/12/2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tới dự có Tổ công tác của Đảng uỷ ĐHQGHN do đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN dẫn đầu.
Hội nghị nhất trí đánh giá, Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm hỗ trợ sinh viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tới các cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy ĐHQGHN. Lãnh đạo Trung tâm và các tổ chức đoàn thể quần chúng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên đoàn kết, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự phối hợp vủa chính quyền, đoàn thể, cán bộ và đảng viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên có lối sống lành mạnh, lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Không có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện suy thoái, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bên cạnh đánh giá những ưu điểm, Ban Thường vụ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục.
Các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ thực sự tự giác, trung thực, soi xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại. Các ý kiến đóng góp đều nghiêm túc, trong sáng, dân chủ, cầu thị, có tính thuyết phục, có lý, có tình, khách quan với ý thức xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của mỗi đồng chí và của Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

 VH - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :