Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ĐHQGHN cho sinh viên

Thực hiện Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch nhiệm vụ năm học của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Hội nghị phổ biến và quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ĐHQGHN cho gần 700 lượt sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN đã diễn ra từ ngày 21 đến 22/12/2013 tại 02 địa điểm là Hội trường Nhà Văn hóa KTX Mễ Trì và CLB Sinh viên KTX Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Tại các hội nghị, ông Đào Xuân Dũng - Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin tới sinh viên ĐHQGHN những nét cơ bản về tình hình thời sự, kinh tế - xã hội của Việt Nam, khu vực, quốc tế trong năm 2013, đặc biệt nhấn mạnh tới nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”... Sinh viên ĐHQGHN cũng đã được giới thiệu, tìm hiểu kỹ hơn về mô hình, cơ cấu của ĐHQGHN cũng như những nội dung căn bản của Nghị định mới về ĐHQG (Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013) do Chính phủ mới ban hànhđúng dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định đầu tiên về ĐHQGHN, một bước cụ thể hóa trong việc thực hiện Luật Giáo dục Đại học, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và địa vị pháp lý cao của ĐHQG trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, tạo điều kiện cho ĐHQG được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy và có cơ chế tài chính đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Thông qua các Hội nghị lần này, ĐHQGHN đã trang bị cho đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo có thêm những kiến thức trong công tác tuyên truyền vận động, hiểu biết sâu hơn về những bước phát triển của đất nước, những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của Thủ đô Hà Nội và của ĐHQGHN.

 Quốc Minh - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :