Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 - 2020
Ngày 31/3/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN tổ chức Hội nghị lần thứ tư. Các đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Phó Bí thư, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức chủ trì hội nghị.

Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; Ban Giám đốc ĐHQGHN; lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban của Đảng ủy ĐHQGHN; Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN, cùng các đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN và Thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thông qua thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 của Đảng bộ ĐHQGHN. Theo Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, trong 3 tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ ĐHQGHN về cơ bản đã được hoàn thành.

Trong công tác đào tạo, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học và sau đại học đợt 1 năm 2016 được triển khai bài bản, chu đáo từ việc hoàn thiện phương án tuyển sinh, đến chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho kỳ thi; việc tuyển sinh cho 6 chương trình đào tạo của Trường Đại học Việt Nhật đạt kết quả tốt; công tác phân tầng chất lượng các chương trình đào tạo tiếp tục được triển khai có hiệu quả, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN đã thực hiện tốt nhiệm vụ Đánh giá ngoài đối với 3 trường đại học ngoài ĐHQGHN. Về hoạt động khoa học và công nghệ, đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch hệ thống phòng thí nghiệm gắn với các ngành, chuyên ngành đào tạo; tiến hành thẩm định các Đề án thành lập phòng thí nghiệm trọng điểm và xây dựng 05 chương trình nghiên cứu trọng điểm; triển khai xét chọn Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh; chỉ đạo phát triển hệ thống Tạp chí khoa học ở ĐHQGHN theo chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN; triển khai các giải pháp đột phá và phát triển các sản phẩm nghiên cứu chủ lực năm 2016 của các đơn vị và tiếp tục triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Các công tác hợp tác phát triển tiếp tục được đẩy mạnh; công tác văn phòng, cải cách hành chính, thanh tra, pháp chế đạt kết quả tốt; công tác kế hoạch - tài chính, cơ sở vật chất được triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.   

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc với văn phòng, các ban chức năng của ĐHQGHN còn bị động, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét; một số nhiệm vụ trọng tâm chuyển biến chậm; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa tạo được sự đột phá; công tác hợp tác phát triển còn dàn trải; triển khai phân tầng chất lượng các chương trình đào tạo và việc rà soát các dự án và triển khai Chương trình Tây Bắc còn chậm.

Về nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2016, Đảng ủy ĐHQGHN thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng khung tự chủ, làm cơ sở để triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh đại học và sau đại học đợt 1 năm 2016; thực hiện tốt công tác phân tầng chất lượng các chương trình đào tạo; tổ chức sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc, làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch đầu tư cho giai đoạn tiếp theo; tăng cường công tác chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ năm; tổ chức rà soát, sơ kết tình hình triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; xây dựng Kế hoạch Ngân sách nhà nước năm 2017...

Đảng ủy đã cho ý kiến vào Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2016-2020; thảo luận, đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy (Khóa IV) về Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN và thông qua chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN, đặc biệt tại các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc trong thời gian tới.

Đảng ủy đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất ra Kết luận về một số vấn đề quan trọng khác như “Tăng cường các giải pháp thúc đẩy tiến độ Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc”; “Thực hiện tự chủ tài chính trong các đơn vị thành viên của ĐHQGHN”; “Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ ở ĐHQGHN”.

Đảng ủy đã thảo luận, thống nhất đổi tên Khoa Quản trị Kinh doanh thành Khoa Quản trị trực thuộc ĐHQGHN; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Khoa Quản trị Kinh doanh phù hợp với tên gọi mới của Khoa, với Chiến lược phát triển ĐHQGHN, xu thế phát triển thế giới, nhu cầu thực tiễn xã hội và đất nước, đồng thời chức năng, nhiệm vụ của Khoa Quản trị phải đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp với các đơn vị khác trong ĐHQGHN.

Phát biểu trong các phần thảo luận và kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm 2016, tạo tiền đề, điều kiện khả thi hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V và Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2016 - 2020.

Đối với vấn đề thúc đẩy tiến độ Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ Dự án phải bảo đảm được quy hoạch tổng thể của ĐHQGHN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1907/QĐ-TTg, ngày 18/10/2013. Đặc biệt trong bối cảnh thực tế nền kinh tế đất nước và tình hình cụ thể của ĐHQGHN, trong thời gian tới, ĐHQGHN cần phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan, đồng thời chủ động, quyết liệt xây dựng các Đề án trình Chính phủ để tập trung, ưu tiên triển khai 3 dự án, bao gồm: dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước; dự án Trường Đại học Việt Nhật bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và dự án Trường Đại học Công nghệ bằng các nguồn vốn xã hội hóa.

Về thực hiện tự chủ tài chính trong các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐHQGHN, đồng chí Phùng Xuân Nhạ yêu cầu cần khẩn trương xây dựng Đề án tự chủ của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, làm cơ sở để thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị. Để chủ trương này được thực hiện có hiệu quả cần xây dựng mô hình tự chủ tương thích, phù hợp với đặc thù, khả năng của các đơn vị; tự chủ tài chính phải đặt trong cơ chế tự chủ chung các lĩnh vực hoạt động khác; tự chủ tài chính phải gắn với việc phân cấp, phân quyền và phân tầng chất lượng các đơn vị; các đơn vị cần năng động, sáng tạo phát triển các nguồn lực tài chính để bảo đảm năng lực và tạo động lực cho tự chủ tài chính của đơn vị.

Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ ở ĐHQGHN, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN cho rằng công tác cán bộ luôn được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quan tâm, coi trọng. Để công tác cán bộ trong thời gian tới thực sự trở thành động lực thúc đẩy quá trình phát triển ĐHQGHN, ngoài việc triển khai các khâu, các nội dung bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, thời gian tới, Đảng ủy ĐHQGHN cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ thông qua bộ tiêu chí đánh giá cụ thể.

Việc đánh giá cán bộ, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHQGHN phải gắn với công tác quản trị đại học cả ở phương diện nhận thức và năng lực triển khai công việc và phải có chế tài cụ thể nhằm từng bước minh bạch hóa và nâng cao tính thực chất trong công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong công tác cán bộ trong nhiệm kỳ này là tập trung làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ khoa học. Để công tác này đạt hiệu quả và thiết thực, đồng chí đề nghị cần quan tâm tới nguồn quy hoạch cán bộ khoa học ở cả trong nước và nước ngoài, đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở”; việc quy hoạch, thu hút cán bộ khoa học phải gắn với các nhiệm vụ cụ thể, tránh tình trạng quy hoạch “treo”, đảm bảo được tính liên tục và kế thừa. Quy hoạch đội ngũ cán bộ khoa học phải gắn với Chiến lược phát triển của ĐHQGHN và các đơn vị, với phân tầng chất lượng, phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu, các chương trình nghiên cứu, đề tài, dự án, Chương trình Thu hút học giả, Câu lạc bộ Nhà khoa học và phải gắn với vị trí, nhiệm vụ được giao…

 Đỗ Ngọc Diệp - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :